+48 33 496 02 00

Nabór wniosków CSR!

Serdecznie zapraszamy do składania wniosków o udział w projekcie „CSR – Celuj w Swój Rozwój” współfinansowanym z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Nabór wniosków odbywa się od 10 sierpnia i potrwa do 28 sierpnia 2015 roku.

Wsparcie oferowane w ramach projektu to:

 

1.Bezpośrednia oferta – wsparcie skierowane jest do 20 Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES), które zostaną objęte:

- Warsztatami dla PES dot. społecznej odpowiedzialności biznesu oraz tworzenia ofert współpracy;
- Doradztwem dla PES (coaching biznesowy i doradztwo marketingowe).

 

2.Pośrednia oferta – wsparcie skierowane do wszystkich PES zainteresowanych tematyką CSR: 

- Pośrednictwo dla PES i biznesu dot. CSR i konstruowania ofert współpracy;
- Konferencja metodą Open Space dla PES i biznesu;
- Elektroniczna publikacja dotycząca wypracowywanych wspólnie rozwiązań PES i biznesu w trakcie trwania całego projektu.

W wyniku naboru zostanie wybranych 20 organizacji, które wezmą udział w warsztatach i doradztwie w trakcie, których zostaną wypracowane szczegółowe oferty skierowane do biznesu. Oferta pośrednia skierowana jest do każdego PES, który złoży wniosek w podanym terminie.  

Więcej informacji oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej OWES.43-382 Bielsko-Biała, ul.Cieszyńska 367 | tel.: 33 / 49 60 200 | fax : 33 / 49 60 222 | e-mail: stowarzyszenie(@małpa)bcp.org.pl