+48 33 496 02 00

Realizowane projekty - zapytania.

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości wraz z partnerami realizuje projekt "OWES subregionu południowego" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach którego planowane jest prowadzenie warsztatów motywacyjnych dla uczestników projektu. Zapytanie dotyczy:

- wyboru wykonawców szkoleń zawodowych dla uczestników projektu

W związku z powyższym prosimy o przedstawienie oferty na zakres zgodny z zapytaniem ofertowym wymienionym w załączniku.

Oferty należy składać do 07 kwietnia 2016 r.43-382 Bielsko-Biała, ul.Cieszyńska 367 | tel.: 33 / 49 60 200 | fax : 33 / 49 60 222 | e-mail: stowarzyszenie(@małpa)bcp.org.pl