Dotacje na własny biznes - dla Czechowic-Dziedzic

 

Wiadomość z dnia 11-07-2018

Wydłużenie naboru do projektu!

W związku z brakiem możliwości wyłonienia pełnej liczby Uczestników Projektu, informujemy o wydłużeniu terminu naboru do projektu do dnia 18.07.2018r.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania wniosków rekrutacyjnych.

 

 

Wiadomość z dnia 05-07-2018

Wyniki oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych!

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy informację po ocenie merytorycznej formularzy rekrutacyjnych w ramach projektu "Wsparcie przedsiębiorczości w Czechowicach-Dziedzicach I"

 

Nr kandydata/ki do projektu

punktacja

informacja dodatkowa

1.     

36,5 pkt

 ocena pozytywna

2.     

41 pkt

 ocena pozytywna

3.     

36,5 pkt

 ocena pozytywna

4.     

28 pkt

 ocena pozytywna

5.     

47 pkt

 ocena pozytywna

6.     

32,5 pkt

 ocena pozytywna

7.     

16 pkt

 ocena negatywna

8.     

36,5 pkt

 ocena pozytywna

9.     

23 pkt

 ocena negatywna

10.    

50 pkt

 ocena pozytywna

11.    

0 pkt

 ocena negatywna - formularz odrzucony ze względów formalnych

 

Wiadomość z dnia 29-06-2018

Regulamin przyznawania środków finansowych!

Poniżej zamieszczamy regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu "Wsparcie przedsiębiorczości w Czechowicach-Dziedzicach I"

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wiadomość z dnia 04-06-2018

SPOTKANIE INFORMACYJNE!

Zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 6go czerwca godz. 14 na sali sesyjnej Urzędu Miasta Czechowice-Dziedzice.

Przypominamy, iż wnioski rekrutacyjne będzie można składać w okresie rekrutacji tj. od 18-29.06.2018r.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wiadomość z dnia 29-05-2018

UWAGA!

Publikujemy dokumenty rekrutacyjne dla chętnych do przystąpienia do projektu.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 6go czerwca godz. 14 na sali sesyjnej Urzędu Miasta Czechowice-Dziedzice.

Przypominamy, iż wnioski rekrutacyjne będzie można składać w okresie rekrutacji tj. od 18-29.06.2018r.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wiadomość z dnia 24-04-2018

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości wraz z partnerem Gminą Czechowice-Dziedzice od maja rozpoczyna realizację projektu „Wsparcie przedsiębiorczości w Czechowicach-Dziedzicach I” w ramach Poddziałania 7.3.2. „Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Projekt skierowany jest do mieszkańców obszarów rewitalizowanych Gminy Czechowice-Dziedzice (podobszar rewitalizacji „Centrum” i „Kolonia”) - wykaz ulic poniżej w załączniku.

 

Jego głównym celem jest kompleksowe wsparcie działań zmierzających do rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia 9 (6 kobiet/ 3 mężczyzn) przedsiębiorczych osób niepracujących powyżej 30r. życia, należące do jednej z kategorii:

- kobiet w szczególności powracających po przerwie związanej z urodzeniem dziecka,

- osób powyżej 50 roku życia,

- o niskich kwalifikacjach

- osób z niepełnosprawnościami 

(z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności).

 

Uczestnicy projektu: wezmą udział w bezpłatnych szkoleniach, skorzystają z bezpłatnego doradztwa przed i po rozpoczęciu działalności gospodarczej, uzyskają bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej do 25 324,14 zł, uzyskają wsparcie finansowe w początkowej fazie prowadzenia działalności gospodarczej do 2.000,00 zł miesięcznie.

 

Informacje pod nr tel. 33 496 02 33

 ulotka projektu

Wsparcie przedsiębiorczości w Czechowicach-Dziedzicach I

 

Attachments:
Download this file (Regulamin przyznawania środków finansowych.pdf)regulamin środków[regulamin środków]1320 kB
Download this file (Regulamin rekrutacji Cz.Dz.1.pdf)regulamin[regulamin]1145 kB
Download this file (zal 1 formularz rekrutacyjny2.docx)formularz rekrutacyjny[formularz rekrutacyjny]1761 kB
Download this file (zal 2 karta oceny formalnej formularza rek.docx)karta oceny formalnej[karta oceny formelnej]94 kB
Download this file (zal 3 karta oceny merytorycznej formularza rek.docx)karta oceny merytorycznej[karta oceny merytorycznej]97 kB
Download this file (zal 4 karta oceny rozmowy kwalifikacyjnej.docx)karta oceny rozmowy [karta oceny rozmowy]96 kB
Download this file (zal 5 zbiorcze zestawienie punktów.docx)zbiorcze zestawienie punktów[zbiorcze zestawienie punktów]95 kB
Download this file (zal 6 formularz diagnozy.docx)formularz diagnozy[formularz diagnozy]95 kB
Download this file (zal 7 opis sektorow.docx)opis sektorów wykluczonych[opis sektorów wykluczonych]143 kB
Download this file (zal 8 Wykaz ulic wchodzących w obszar objęty Programem Rewitalizacji.pdf)wykaz ulic PR[wykaz ulic PR]693 kB


43-382 Bielsko-Biała, ul.Cieszyńska 367 | tel.: 33 / 49 60 200 | fax : 33 / 49 60 222 | e-mail: owp(@małpa)bcp.org.pl