+48 33 496 02 00

Dotacje na własny biznes - dla Czechowic-Dziedzic (II edycja)

 

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości wraz z Gminą Czechowice-Dziedzice informują o wyniku naboru formularzy rekrutacyjnych do projektu "Wsparcie przedsiębiorczości w Czechowicach-Dziedzicach II".

 

Poniżej lista rankingowa. Ocena pozytywna jest jednoznaczna z zaproszeniem do kolejnego etapu rekrutacji - na rozmowę z doradcą zawodowym.

 

Zgodnie z Regulaminem Rekrutacji, aby uzyskać ocenę pozytywna należało otrzymać min 60% punktów (tj. 30 pkt.). Podana punktacja jest średnią z ocen dwóch oceniających.

 

LP

NR FORMULARZA

PUNTACJA

WYNIK

1

2/BCP/2021

47

pozytywny

2

17/UM/2021

45,5

pozytywny

3

7/BCP/2021

44,5

pozytywny

4

11/BCP/2021

44

pozytywny

5

26/UM/2021

42,5

pozytywny

6

4/UM/2021

41

pozytywny

7

14/BCP/2021

41

pozytywny

8

8/BCP/2021

38

pozytywny

9

14/UM/2021

37,5

pozytywny

10

20/UM/2021

36,5

pozytywny

11

12/BCP/2021

36,5

pozytywny

12

7/UM/2021

36

pozytywny

13

2/UM/2021

35,5

pozytywny

14

1/UM/2021

34,5

pozytywny

15

11/UM/2021

34,5

pozytywny

16

9/UM/2021

34

pozytywny

17

1/BCP/2021

33

pozytywny

18

3/UM/2021

33

pozytywny

19

13/BCP/2021

33

pozytywny

20

16/UM/2021

32,5

pozytywny

21

6/UM/2021

32

pozytywny

22

12/UM/2021

31,5

pozytywny

23

3/BCP/2021

30

pozytywny

24

5/BCP/2021

29

negatywny

25

10/BCP/2021

29

negatywny

26

6/BCP/2021

28

negatywny

27

5/UM/2021

26

negatywny

28

13/UM/2021

26

negatywny

29

8/UM/2021

25

negatywny

30

19/UM/2021

22,5

negatywny

31

21/UM/2021

22,5

negatywny

32

15/UM/2021

21

negatywny

33

18/UM/2021

21

negatywny

34

25/UM/2021

20,5

negatywny

35

10/UM/2021

19,5

negatywny

36

9/BCP/2021

19

negatywny

37

29/UM/2021

16,5

negatywny

38

4/BCP/2021

8,5

negatywny

39

22/UM/2021

8,5

negatywny

40

23/UM/2021

-

wniosek odrzucony - nie spełnia wymogów formalnych określonych w Regulaminie Rekrutacji

41

24/UM/2021

-

wniosek odrzucony - nie spełnia wymogów formalnych określonych w Regulaminie Rekrutacji

42

27/UM/2021

-

wniosek odrzucony - nie spełnia wymogów formalnych określonych w Regulaminie Rekrutacji

43

28/UM/2021

-

wniosek odrzucony - nie spełnia wymogów formalnych określonych w Regulaminie Rekrutacji

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.03.2021

Zapraszamy na spotkanie informacyjne on-line dotyczące projektu „Wsparcie przedsiębiorczości w Czechowicach-Dziedzicach II”.

Spotkanie odbędzie się za pośrednictwem aplikacji Google Meet, w czwartek 11.03.2021 o godzinie 10:00.

Zainteresowane osoby prosimy o zgłoszenia na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.03.2021

Informujemy, że od 15 marca do 26 marca 2021 r., można składać dokumenty rekrutacyjne (Formularz Rekrutacyjny) do projektu "Wsparcie przedsiębiorczości w Czechowicach- Dziedzicach II".

Formularz Rekrutacyjny oraz Regulamin Rekrutacji Uczestników znajduje się w załącznikach na dole strony.

Osobiście dokumenty można składać w:

- Biurze Projektu: Stowarzyszenie „Bielskie Centrum Przedsiębiorczości” ul. Cieszyńska 367, Bielsko-Biała w godzinach otwarcia biura – od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

- Siedzibie Partnera Projektu: na dzienniku podawczym w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1 w godzinach pracy Urzędu: od poniedziałku do środy 7.30 – 15.30, w czwartki 7.30-17.30 oraz w piątki 7.30 -13.30.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości wraz z partnerem Gminą Czechowice-Dziedzice od stycznia 2021r. rozpoczęło realizację projektu „Wsparcie przedsiębiorczości w Czechowicach-Dziedzicach II” w ramach Poddziałania 7.3.3. „Promocja samozatrudnienia" Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Projekt skierowany jest wyłącznie do mieszkańców Gminy Czechowice-Dziedzice.


Jego głównym celem jest kompleksowe wsparcie działań zmierzających do rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia 27 (18 kobiet/ 9 mężczyzn) przedsiębiorczych osób powyżej 30r. życia, niepracujących i należących do jednej z kategorii:

- kobiet w szczególności powracających po przerwie związanej z urodzeniem dziecka,

- osób powyżej 50 roku życia,

- o niskich kwalifikacjach

- osób z niepełnosprawnościami 

- osób długotrwale bezrobotnych

oraz osób ubogich pracujących lub pracujących na umowach krótkoterminowych i cywilnoprawnych (do 120% minimalnego wynagrodzenia)

 

(z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności).

 

Uczestnicy projektu: wezmą udział w bezpłatnych szkoleniach, skorzystają z bezpłatnego doradztwa przed i po rozpoczęciu działalności gospodarczej, uzyskają bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej 23 050 zł, uzyskają wsparcie finansowe w początkowej fazie prowadzenia działalności gospodarczej do 2.600,00 zł miesięcznie.

 

Informacje pod nr tel.: 699 710 063; 33 496 02 00

Attachments:
Download this file (Regulamin przyznawania środków.pdf)Regulamin przyznawania środków.pdf[ ]Super User2063 kB
Download this file (Regulamin rekrutacji uczestników.pdf)Regulamin rekrutacji uczestników.pdf[ ]Super User2243 kB
Download this file (Wskazówki do wypełnienia formularza rekrutacyjnego.pdf)Wskazówki do wypełnienia formularza rekrutacyjnego.pdf[ ]Super User1908 kB
Download this file (Zał.1 Formularz rekrutacyjny wersja cz-b.docx)Zał.1 Formularz rekrutacyjny wersja cz-b.docx[ ]Super User92 kB
Download this file (Zał.1 Formularz rekrutacyjny wersja kolor.docx)Zał.1 Formularz rekrutacyjny wersja kolor.docx[ ]Super User750 kB
Download this file (Zał.2 Karta oceny formalnej.pdf)Zał.2 Karta oceny formalnej.pdf[ ]Super User1463 kB
Download this file (Zał.3 Karta oceny merytorycznej.pdf)Zał.3 Karta oceny merytorycznej.pdf[ ]Super User1356 kB
Download this file (Zał.4 Karta oceny rozmowy.pdf)Zał.4 Karta oceny rozmowy.pdf[ ]Super User1349 kB
Download this file (Zał.5 Zbiorcze zestawienie punktow.pdf)Zał.5 Zbiorcze zestawienie punktow.pdf[ ]Super User1287 kB
Download this file (Zał.6 Formularz_diagnozy_potrzeb_szkoleniowo-doradczych.pdf)Zał.6 Formularz_diagnozy_potrzeb_szkoleniowo-doradczych.pdf[ ]Super User1499 kB
Download this file (Zał.7 Opis sektorów wykluczonych.pdf)Zał.7 Opis sektorów wykluczonych.pdf[ ]Super User1829 kB
Download this file (Załącznik nr 1 Biznesplan.pdf)Załącznik nr 1 Biznesplan.pdf[ ]Super User1347 kB
Download this file (Załącznik nr 10 Oswiadczenie_o_niekorzystaniu_rownolegle_z_dwoch_roznych_zrodeł.pdf)Załącznik nr 10 Oswiadczenie_o_niekorzystaniu_rownolegle_z_dwoch_roznych_zrodeł.pdf[ ]Super User1056 kB
Download this file (Załącznik nr 11 Karta_weryfikacji_formalnej_wniosku_o_przyznanie_wsparcia_pomostowego.pdf)Załącznik nr 11 Karta_weryfikacji_formalnej_wniosku_o_przyznanie_wsparcia_pomostowego.pdf[ ]Super User1263 kB
Download this file (Załącznik nr 12 Karta_oceny_merytorycznej_wniosku_o_przyznanie_wsparcia_pomostowego.pdf)Załącznik nr 12 Karta_oceny_merytorycznej_wniosku_o_przyznanie_wsparcia_pomostowego.pdf[ ]Super User1334 kB
Download this file (Załącznik nr 13 Wzór umowy pomostowe.pdf)Załącznik nr 13 Wzór umowy pomostowe.pdf[ ]Super User1240 kB
Download this file (Załącznik nr 14 Wzór Aneksu do umowy pomostowe.pdf)Załącznik nr 14 Wzór Aneksu do umowy pomostowe.pdf[ ]Super User1214 kB
Download this file (Załącznik nr 15 Szczegółowe zestawienie wydatków poniesionych w ramach wsparcia pomostowego podstawowegoprzedłuzonego.pdf)Załącznik nr 15 Szczegółowe zestawienie wydatków poniesionych w ramach wsparcia pomostowego podstawowegoprzedłuzonego.pdf[ ]Super User580 kB
Download this file (Załącznik nr 2 Oswiadczenie_o_wysokosci_otrzymanej_pomocy_de_minims_lub_nieotrzymaniu_pomocy_de_minim.pdf)Załącznik nr 2 Oswiadczenie_o_wysokosci_otrzymanej_pomocy_de_minims_lub_nieotrzymaniu_pomocy_de_minim.pdf[ ]Super User1236 kB
Download this file (Załącznik nr 3 Formularz_informacji_przedst._przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minims.pdf)Załącznik nr 3 Formularz_informacji_przedst._przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minims.pdf[ ]Super User1236 kB
Download this file (Załącznik nr 4 Szczegolowe_zestawienie_towarow_i_usług_Biznesplan.pdf)Załącznik nr 4 Szczegolowe_zestawienie_towarow_i_usług_Biznesplan.pdf[ ]Super User1470 kB
Download this file (Załącznik nr 5 Zbior_oswiadczen.pdf)Załącznik nr 5 Zbior_oswiadczen.pdf[ ]Super User1129 kB
Download this file (Załącznik nr 6 Karta oceny biznesplanu.pdf)Załącznik nr 6 Karta oceny biznesplanu.pdf[ ]Super User1514 kB
Download this file (Załącznik nr 7 Wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowego.pdf)Załącznik nr 7 Wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowego.pdf[ ]Super User1358 kB
Download this file (Załącznik nr 8 Wniosek_o_przyznanie_podstawowego_lub_przedłużonego_wsparcia_pomostowego.pdf)Załącznik nr 8 Wniosek_o_przyznanie_podstawowego_lub_przedłużonego_wsparcia_pomostowego.pdf[ ]Super User1390 kB
Download this file (Załącznik nr 9 Harmonogram_rzeczowo-finansowy_wsparcie_pomostowe.pdf)Załącznik nr 9 Harmonogram_rzeczowo-finansowy_wsparcie_pomostowe.pdf[ ]Super User1072 kB


43-382 Bielsko-Biała, ul.Cieszyńska 367 | tel.: 33 / 49 60 200 | fax : 33 / 49 60 222 | e-mail: stowarzyszenie(@małpa)bcp.org.pl