+48 33 496 02 00

FIO dla BCP - „CSR - Celuj w Swój Rozwój”

 

 

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości od lipca 2015 roku rozpoczyna realizację projektu "CSR - Celuj w Swój Rozwój". Projekt jest skierowany do podmiotów ekonomii społecznej z subregionu południowego (powiat bielski, cieszyński, żywiecki oraz m. Bielsko-Biała).

 

 

Cel:  zwiększenie zaangażowania przedstawicieli organizacji pozarządowych (NGO) oraz przedsiębiorców we wspólne inicjatywy oparte o koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) poprzez szerokie działania edukacyjne. Projekt ma za zadanie wzmocnić potencjał przedsiębiorczy trzeciego sektora przy wykorzystaniu jego zasobów i możliwości.

 

W ramach projektu przeprowadzone zostaną warsztaty dla organizacji pozarządowych zainteresowanych współpracą z przedsiębiorcami. Warsztaty będą opierały się na przekazaniu przedstawicielom ngo wiedzy z zakresu CSR oraz wygenerowaniu pomysłów na stworzenie długofalowych relacji z biznesem.  

 

Podczas indywidualnego coachingu biznesowego i doradztwa marketingowego dla uczestników projektu powstaną oferty dla przedsiębiorców, które następnie będą dopasowywane do konkretnych potrzeb danej firmy.

 

Podczas konferencji Open Space przedstawiciele NGO i sektora biznesu będą mieli możliwość wspólnego spotkania i wykreowania pomysłów dot. wspólnych przedsięwzięć.

 

 

Okres trwania: od lipca 2015 - do grudnia 2015

 

 

 43-382 Bielsko-Biała, ul.Cieszyńska 367 | tel.: 33 / 49 60 200 | fax : 33 / 49 60 222 | e-mail: stowarzyszenie(@małpa)bcp.org.pl