Spotkanie informacyjne dla Przedsiębiorców w ramach działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach - Sosnowiec

 

 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zaprasza na spotkania informacyjne dla Przedsiębiorców oraz Jednostek Naukowo-Badawczych Konkurs z Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 

Tematyka spotkania:

W trakcie spotkań omówiona zostanie dokumentacja konkursowa: kryteria wyboru i oceny projektów, kwalifikowalność wydatków, zasady prawidłowej realizacji oraz trwałości projektu, nadużycia finansowe.

Do udziału w spotkaniach zapraszamy wszystkich beneficjentów zainteresowanych realizacją projektów badawczych w ramach obszarów: MEDYCYNA, ENERGETYKA, TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE, ZIELONA GOSPODARKA oraz PRZEMYSŁY WSCHODZĄCE.

Beneficjentem pomocy mogą być:

 • Przedsiębiorstwa
 • Spółki celowe/spin-off ustanawiane przez publiczne instytucje badawcze oraz przedsiębiorstwa
 • Konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych
 • Konsorcja przedsiębiorstw i uczelni (w tym spółek celowych uczelni)
 • Konsorcja przedsiębiorstw i instytutów badawczych
 • Konsorcja przedsiębiorstw

 

Wsparcie można otrzymać na:

Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej.

Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach.

 

Termin, miejsce spotkań i zasady rekrutacji:

Termin: 19 września 2018 r.
Godz. spotkania: 9.00-14:00
Miejsce: Bielsko-Biała, ul. Karbowa 26 - Hala wielofunkcyjna – sportowo, widowiskowo, wystawiennicza (sala konferencyjna,  I piętro)

Rejestracja na spotkanie odbywa się poprzez wypełnienie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO

Termin: 20 września 2018 r.
Godz. spotkania: 9.00-14:00
Miejsce: Częstochowa, ul. Żużlowa 4 - Hala Sportowa Częstochowa Sp. z o.o.

Rejestracja na spotkanie odbywa się poprzez wypełnienie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO

Termin: 24 września 2018 r.
Godz. spotkania: 9.00-14:00
Miejsce: Rybnik, ul. B.Chrobrego 2 - Urząd Miasta Rybnika, (sala 264, II piętro)

Rejestracja na spotkanie odbywa się poprzez wypełnienie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO

Termin: 25 września 2018 r.
Godz. spotkania: 9.00-14:00
Miejsce: Sosnowiec, ul. Wojska Polskiego 8 - Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny, (aula I piętro).

Rejestracja na spotkanie odbywa się poprzez wypełnienie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO

 

Szczegóły na stronie www.scp-slask.pl z zakładce Szkolenia.

 • Spotkania mają charakter nieodpłatny.

Udział w wybranym spotkaniu zostanie potwierdzony drogą mailową (prosimy o wpisanie adresów mailowych).

Osoby z niepełnosprawnościami lub takie, których stan zdrowia wymaga zapewnienia określonych warunków uczestnictwa w warsztacie proszone są o wcześniejszy kontakt z organizatorem szkolenia.

 

Kontakt

Osoby do kontaktu: Adriana Witkowska-Konieczny, Krzysztof Winter, Jarosław Ziewiec. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów, tel. 32 743 91 71,  32 743 91 77 fax 32 743 91 61.

 opublikowano: 12.09.2018

Szkolenie dotyczące działania 3.3 Technologie Informacyjno - Komunikacyjne RPO WSL 2014-2020

 

 

 Śląskie Centrum Przedsiębiorczości we współpracy z Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej zaprasza na spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców:

Konkurs z Działania 3.3 Technologie Informacyjno – Komunikacyjne Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020:

 https://scp-slask.pl/lsi/nabor/345

 Spotkanie odbędzie się 17 lipca 2018 r. w godzinach 9.00 – 14.00

miejsce: Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Karbowa 26, sala konferencyjna - I piętro.

 Konkurs o dofinansowanie w ramach Działania 3.3 dedykowany jest mikro, małym, średnim przedsiębiorstwom.

Alokacja: ponad 64 mln zł. Nabór zaplanowano od 7 sierpnia do 18 września 2018 r.

 Do udziału w spotkaniu  zapraszamy wszystkich  przedsiębiorców, zainteresowanych wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w procesach biznesowych swoich firm.

 

 W trakcie spotkania omówiona zostanie dokumentacja konkursowa: kryteria wyboru i oceny projektów, kwalifikowalność wydatków, zasady prawidłowej realizacji oraz trwałości projektu, nadużycia finansowe.

 W celu wzięcia udziału w spotkaniu prosimy o rejestrację na stronie:

 https://scp-slask.pl/register/form/41

Spotkanie ma charakter nieodpłatny.

Osoby do kontaktu:  Adriana Witkowska-Konieczny, Krzysztof Winter, Jarosław Ziewiec. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów, tel. 32 743 91 71,  32 743 91 77 fax 32 743 91 61.

 

Spotkanie informacyjne w Bielsku-Białej jest jednym z czterech spotkań o tej samej tematyce, realizowanych we wszystkich Subregionach Województwa Śląskiego. Pozostałe z nich zaplanowano:

 

19.07.2018. Rybnik, Urząd Miasta Rybnika, (sala 264, II piętro), ul. B. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik.

24.07.2018. Częstochowa, Hala Sportowa Częstochowa Sp. z o.o. (sala konferencyjna, III piętro), ul. Żużlowa 4, 42-200 Częstochowa.

26.07.2018. Sosnowiec, Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny, (aula I piętro), ul. Wojska Polskiego 8, 41-208 Sosnowiec.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych: https://um.bielsko.pl/portal/strona/pid/3446.html

opublikowamo:05.07.2018

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

„Twoja firma – Twój sukces!” - dotacje na start firmy

 

Miasto Bielsko-Biała wraz z partnerami rozpoczęło realizację projektu „Twoja firma – Twój sukces!” w ramach Poddziałania 7.3.2. „Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszę o kontakt z pracownikami Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego, pl. Ratuszowy 6 - Agnieszką Moroń lub Ewą Swatek - tel. 33 49 71 492

Głównym celem projektu jest kompleksowe wsparcie działań zmierzających do rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia 20 osób powyżej 50 roku życia oraz osób niepełnosprawnych – mieszkańców Bielska-Białej.

 

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, które zamierzają rozpocząć własną działalność gospodarczą:

-        legitymują się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności i/lub orzeczeniem równoważnym (osoby powyżej 30 roku życia),

-        mają powyżej 50 roku życia.


Wszyscy uczestnicy projektu:

 • wezmą udział w bezpłatnych szkoleniach,

 • skorzystają z bezpłatnego doradztwa przed i po rozpoczęciu działalności gospodarczej,

 • uzyskają bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej do

  24.114,00 zł,

 • uzyskają wsparcie finansowe w początkowej fazie prowadzenia działalności gospodarczej do 2.000,00 zł miesięcznie.

  Harmonogram projektu:
  1. Rekrutacja: kwiecień/maj 2018 rok.

  2. Wsparcie szkoleniowo-doradcze: lipiec/sierpień 2018 rok.

  3. Przyznanie dotacji oraz zakładanie działalności gospodarczej: październik/listopad 2018 rok.

  4. Wsparcie pomostowe podstawowe (do 6 miesięcy) i przedłużone (na kolejne 6 miesięcy) po podpisaniu umowy o wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

  5. Doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji: grudzień 2018 r. - listopad 2019 r.

 

Nieoprocentowane pożyczki na kształcenie

Szanowni Państwo,

z początkiem lutego 2018 r. rozpoczął swoją działalność zapowiadany Projekt "Ogólnopolski Program Edukacji Naukowej" (OPEN). Jest to fundusz pożyczkowy udzielany na preferencyjnych warunkach, którego celem i głównym założeniem jest zwiększenie dostępności różnych form edukacji wśród osób pragnących podnieść swoje kompetencje zawodowe.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działania 4.1 Innowacje społeczne.

Szczegóły na stronie www.open.frp.pl43-382 Bielsko-Biała, ul.Cieszyńska 367 | tel.: 33 / 49 60 200 | fax : 33 / 49 60 222 | e-mail: owp(@małpa)bcp.org.pl