Dotacje „Wsparcie prawne dla start-upów”

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości  (PARP)ogłasza konkurs na wybór projektów do dofinansowania w ramach programu „Wsparcie prawne dla start-upów”.

 

Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane w terminie od 22 lipca do 30 września 2020 r. - wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora wniosków.

 

Maksymalna łączna wartość wsparcia dla jednego start-upu wynosi 25 000,00 zł. Wkład własny nie jest wymagany.

 

O dofinansowanie mogą się ubiegać mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa, które:

 • prowadzą działalność gospodarczą w Polsce nie dłużej niż 5 lat
 • osiągają przychody z działalności operacyjnej nie dłużej niż przez ostatnie 3 lata przed dniem złożenia wniosku
 • posiadają dokument potwierdzający zainteresowanie inwestora rozpoczęciem lub kontynuowaniem procesu inwestycyjnego

 

Tarcza Antykryzysowa 3.0 - więcej przedsiębiorców skorzysta z wsparcia ZUS.

 

Znowelizowane przepisy w ramach tarczy antykryzysowej, dotyczą:

 • zwolnienia ze składek ZUS w zależności od dochodu,
 • możliwości skorzystania ze zwolnienia z opłacania składek przez korzystających z ulgi na start,
 • świadczenia postojowego dla osób, które rozpoczęły działalność gospodarczą przed 1 kwietnia br.

 

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/nowe-rozwiazania-przewidziane-w-ustawie-z-14-maja-2020-r_-o-zmianie-niektorych-ustaw-w-zakresie-dzialan-oslonowych-w-zwiazku-z-rozprzestrzenianiem-sie-wirusa-sars-cov-2tzw_-tarcza-antykryzysowa-3_0-/3406911

 

Zwolnienie z opłacania składek za kwiecień i maj 2020 r.

Nowe przepisy przewidują, że ze zwolnienia z opłacania składek mogą skorzystać firmy, których przychód przekroczył 15 681 zł, ale dochód nie był wyższy niż 7000 zł. Warunkiem uzyskania zwolnienia, poza progiem dochodowym jest prowadzenie działalności przed 1 kwietnia 2020 r. Osoby te uzyskają zwolnienie w wysokości składek obliczonych od najniższej podstawy ich wymiaru.

Zwolnienie przysługuje również przedsiębiorcom, którzy korzystają z ulgi na start.

Osoby korzystające z ulgi na start  oraz przedsiębiorcy, których przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek przekraczał kwotę 15 681 zł., tj. 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto za 2020 r., a dochód nie przekraczał 7000 zł mogą skorzystać ze zwolnienia tylko za kwiecień i maj br.

Ze zwolnienia w wysokości 100% albo 50%  należnych za marzec, kwiecień i maj br. mogą również skorzystać płatnicy, którzy zgłosili do ubezpieczeń wyłącznie pracowników młodocianych.

Zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec – maj 2020 r.

 

Świadczenie postojowe

Ze świadczenia postojowego mogą teraz skorzystać również przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność przed 1 kwietnia 2020 r. Wcześniej obowiązywał warunek rozpoczęcia działalności przed 1 lutego br. Bez zmian pozostają warunki  dla zatrudnionych na umowy cywilnoprawne.

Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne

 

Składajmy wnioski drogą elektroniczną

Zachęcamy do składania wniosków o pomoc w ramach tarczy antykryzysowej elektronicznie, co znacząco zmniejsza ryzyko popełnienia błędu i tym samym przyspiesza realizację sprawy.

Dodatkowe wyjaśnienia dostępne są na stronie internetowej ZUS:

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-wsparcie-z-zus/2551371

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy

 

Wniosek do ZUS można przekazać:

- drogą elektroniczną przez PUE ZUS

(PUE krok po kroku rejestracja i logowanie)

(Jak założysz profil na PUE ZUS za pośrednictwem banku)

(Banki, z którymi współpracuje ZUS)

- drogą elektroniczną przez PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl (link do strony zewnętrznej)

- za pośrednictwem poczty,

- osobiście w placówce ZUS,

- w placówce ZUS do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

 

Kontakt z ZUS:

- Kontakt telefoniczny z ZUS od 30 marca br.

- Kontakt telefoniczny, e-mail do Doradców ds. ulg i umorze.

- Obsługa klientów w ZUS od 4 maja 2020 r.

 

Opublikowano: 27.05.2020

Zamek Cieszyn zaprasza do udziału w kolejnej odsłonie konkursu Śląska Rzecz.

 

Śląska Rzecz to konkurs doceniający wysoką jakość wzorniczą oraz funkcjonalne i innowacyjne rozwiązania projektowe. 

kategorie konkursowe:
– produkt,
– grafika użytkowa,
– usługa,
– wystawiennictwo.

zapraszamy do udziału:
firmy, projektantów, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne


zgłaszane projekty:
muszą być wdrożone w życie w 2019 roku w woj. śląskim i/lub opolskim – wyjątek stanowi kategoria: wystawiennictwo.


oceniamy projekty pod kątem:
– innowacyjności rozwiązań,
– zrównoważonego rozwoju,
– dostrzeżenia potrzeb użytkowników, w tym osób starszych i niepełnosprawnych,
– procesu projektowego,
– funkcjonalności i ergonomii,
– jakości wykonania i użytych materiałów,
– estetyki.

 

Przygotowanie zgłoszenia nie jest skomplikowane i nie zajmuje dużo czasu. Wystarczy wypełnić formularze on-line: rejestracja.slaskarzecz.pl

 

Szczegóły dostępne na stronie Zamku w Cieszynie: http://www.zamekcieszyn.pl/pl/artykul/slaska-rzecz-1187

 

Opublikowano: 27.04.2020

W kierunku zielonej gospodarki – wymiana doświadczeń między europejskimi regionami górniczymi

 

 

Szanowni Państwo,

 

Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski serdecznie zaprasza na międzynarodową konferencję:

 

W kierunku zielonej gospodarki – wymiana doświadczeń między europejskimi regionami górniczymi

 

27-28/01/2020 KATOWICE 

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM KONGRESOWE
(Wejście od placu Sławika i Antalla 1) Scena Audytoryjna

 

Celem konferencji jest zaprezentowanie doświadczeń, wniosków i najlepszych praktyk z regionów górniczych UE w zakresie realizacji transformacji społecznej, gospodarczej i energetycznej, w tym możliwości rozwoju zielonej gospodarki oraz stworzenie forum wymiany pomysłów i poszukiwania rozwiązań dla wdrożenia założeń Europejskiego Zielonego Ładu w najbliższych latach.

Wydarzenie z udziałem wysokich przedstawicieli Komisji Europejskiej, przedstawicieli Rządu RP oraz ekspertów z zakresu transformacji.

 

Agenda oraz formularz rejestracyjny są dostępne na stronie ecosilesia.slaskie.pl

 

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Rejestracja do wyczerpania limitu miejsc!

 

Serdecznie zapraszamy!

 

opublikowano: 07.01.2020

„Wsparcie szkoleniowe dla podmiotów niegminnych makroregionu południowego którzy planują utworzenie i prowadzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3”

           

 

 

W związku z realizacją projektu „Wsparcie szkoleniowe dla podmiotów niegminnych makroregionu południowego którzy planują utworzenie i prowadzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3”, który współfinansowany jest ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.1: Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego, informujemy o możliwości skorzystania z bezpłatnego cyklu szkoleń.

 

W ramach projektu oferowane są profesjonalne szkolenia:

 1. Przygotowanie biznesplanu – 16 godzin
 2. Organizacja opieki nad dziećmi do lat 3– 16 godzin
 3. Finansowanie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 16 godzin
 4. Współpraca publiczno- prywatna – 8 godzin

 

Każdy z uczestników otrzymuje pakiet materiałów promocyjno-informacyjnych, obejmujący: skrypt z zakresu ustawy o opiece na dziećmi do lat 3, zestaw prezentacji, notes, długopis, segregator. Istnieje możliwość zwrotu kosztów dojazdu. Szkolenie odbędzie się w godzinach od 9,00 do 16,00.

 

Dlaczego warto wziąć udział w projekcie: 

Podczas szkoleń dowiedzą się Państwo jak prawidłowo sporządzić biznesplan dla realizowanego przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem analizy finansowej oraz promocji. Przybliżona Państwu zostanie rola wczesnej edukacji w życiu dzieci, zwłaszcza z terenów wiejskich i małych miejscowości. Poznają Państwo formy opieki nad dziećmi do lat trzech, sposobie ich  funkcjonowania, zakładania, pozyskania środków finansowych, zlecania i przygotowania inwestycji.

 

Uczestnikami szkolenia mogą być:

 1. osoby fizyczne, przedstawiciele osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którzy planują utworzyć i prowadzić żłobek lub klub dziecięcy,
 2. przedstawiciele osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którzy planują zatrudnienie dziennego opiekuna,
 3. osoby planujące pracę jako dzienny opiekun w ramach działalności prowadzonej na własny rachunek.

 

Uczestnicy pochodzą z gmin (są zameldowani/mieszkają/prowadzą działalność) na terenie których mieszka mniej niż 5 tys. mieszkańców.

Projekt jest realizowany na obszarze województwa: dolnośląskiego, małopolskiego, opolskiego i śląskiego.

 

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

www.zlobki-poludnie.pl  zakładka „Wsparcie szkoleniowe JST makroregionu południowego”

 

opublikowano: 07.11.2019 

 

PREFERENCYJNIE OPROCENTOWANE POŻYCZKI NA START (0,25%)

 

Na grudzień 2018 roku planowane jest uruchomienie preferencyjnie oprocentowanych pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Pożyczki będą finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działania 7.5 - Wsparcie osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej poprzez instrumenty finansowe.

 

Szczegóły na stronie: http://www.bcp.org.pl/fundusz-pozyczkowy/pozyczki-na-start

 

Warunki finansowe pożyczki:

- Maksymalna kwota - 120 000 zł (100.000 zł ze środków EFS w ramach RPO  WSL 2014-2020)

- Oprocentowanie pożyczki  stałe - 0,25%

- Maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 7 lat (84 miesiące), przy karencji w spłacie rat do 12 miesięcy

- Fundusz nie pobiera opłat związanych z udzieleniem oraz standardową obsługą pożyczki

- Pożyczka może być przeznaczona na cele inwestycyjne lub obrotowo - inwestycyjne bezpośrednio związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej,

- Pożyczka nie może być przeznaczona na finansowanie zakupów o charakterze konsumpcyjnym,

- Udzielenie pożyczki nie wymaga posiadania wkładu własnego.

 

O wsparcie pożyczkowe MOGĄ ubiegać się osoby fizyczne spełniające łącznie podane poniżej warunki:

- planują uruchomić działalność gospodarczą na terenie województwa śląskiego,

- są bezrobotne, bierne zawodowo – nie zatrudnione na umowę o pracę,

- ukończyły 30 rok życia i nie były karane za przestępstwa skarbowe oraz korzystają w pełni z praw publicznych i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,

- nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o udzielenie pożyczki,

- nie korzystają równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, PFRON, PROW oraz środków oferowanych w ramach EFS, związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej

 

Rozszerzona grupa docelowa, do której kierowane jest wsparcie pożyczkowe w ramach działania 7.5 obejmuje osoby w wieku 30+, które stanowią osoby:

⁻ reemigranci - do tej grupy zaliczani są również repatrianci,

⁻ imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia),

⁻ osoby ubogie pracujące,

⁻ osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,

⁻ osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno -prawnych.

 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Funduszu Pożyczkowego działającego w ramach  Stowarzyszenia  Bielskie Centrum Przedsiębiorczości (Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 367 II piętro, pokój 303) – tel. 33 496 02 00, 33 496 02 40, 33 496 02 20,
502 483 753

 

opublikowano: 19.11.2018

Nieoprocentowane pożyczki na kształcenie

Szanowni Państwo,

z początkiem lutego 2018 r. rozpoczął swoją działalność zapowiadany Projekt "Ogólnopolski Program Edukacji Naukowej" (OPEN). Jest to fundusz pożyczkowy udzielany na preferencyjnych warunkach, którego celem i głównym założeniem jest zwiększenie dostępności różnych form edukacji wśród osób pragnących podnieść swoje kompetencje zawodowe.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działania 4.1 Innowacje społeczne.

Szczegóły na stronie www.open.frp.pl

Konkursy dedykowane Miastom Średnim

Zapraszamy do składania wniosków w ramach konkurów dedykowanych miastom średnim.

W krajowych programach operacyjnych którymi zarządza Minister Rozwoju przewidziano preferencje dla miast średnich, m.in. poprzez dedykowane nabory w wybranych obszarach.

Pakiet dla średnich miast dotyczy miast powyżej 20 tys. mieszkańców oraz miast powyżej 15 tys. mieszkańców będących stolicami powiatów z wyłączeniem miast wojewódzkich

Podstawowe informacje o Pakiecie dla średnich miast znajdują się pod adresem:

https://www.miir.gov.pl/strony/strategia-na-rzecz-odpowiedzialnego-rozwoju/kluczowe-projekty/podstawowe-informacje-o-pakiecie-dla-srednich-miast/

 

Planowane nabory dedykowane dla miast średnich w 2019 roku znajdują się pod poniższym adresem:

https://www.miir.gov.pl/strony/strategia-na-rzecz-odpowiedzialnego-rozwoju/kluczowe-projekty/planowane-nabory-dedykowane-dla-miast-srednich-w-2019-roku/

 

opublikowano: 25.02.2019 r.

BCP dołącza do grona pośredników finansowych RPO Województwa Śląskiego

 

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości dołączyło do grona pośredników finansowych instrumentów finansowych w ramach RPO woj. Śląskiego.

Wspólnie z takimi instytucjami jak: Bank Pekao, Fundusz Górnośląski, TISE czy Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości będzie wspierało przedsiębiorczość województwa śląskiego poprzez unijne pożyczki na start. 

 

 43-382 Bielsko-Biała, ul.Cieszyńska 367 | tel.: 33 / 49 60 200 | fax : 33 / 49 60 222 | e-mail: stowarzyszenie(@małpa)bcp.org.pl