„Twoja firma – Twój sukces!” - dotacje na start firmy

 

Miasto Bielsko-Biała wraz z partnerami rozpoczęło realizację projektu „Twoja firma – Twój sukces!” w ramach Poddziałania 7.3.2. „Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszę o kontakt z pracownikami Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego, pl. Ratuszowy 6 - Agnieszką Moroń lub Ewą Swatek - tel. 33 49 71 492

Głównym celem projektu jest kompleksowe wsparcie działań zmierzających do rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia 20 osób powyżej 50 roku życia oraz osób niepełnosprawnych – mieszkańców Bielska-Białej.

 

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, które zamierzają rozpocząć własną działalność gospodarczą:

-        legitymują się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności i/lub orzeczeniem równoważnym (osoby powyżej 30 roku życia),

-        mają powyżej 50 roku życia.


Wszyscy uczestnicy projektu:

 • wezmą udział w bezpłatnych szkoleniach,

 • skorzystają z bezpłatnego doradztwa przed i po rozpoczęciu działalności gospodarczej,

 • uzyskają bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej do

  24.114,00 zł,

 • uzyskają wsparcie finansowe w początkowej fazie prowadzenia działalności gospodarczej do 2.000,00 zł miesięcznie.

  Harmonogram projektu:
  1. Rekrutacja: kwiecień/maj 2018 rok.

  2. Wsparcie szkoleniowo-doradcze: lipiec/sierpień 2018 rok.

  3. Przyznanie dotacji oraz zakładanie działalności gospodarczej: październik/listopad 2018 rok.

  4. Wsparcie pomostowe podstawowe (do 6 miesięcy) i przedłużone (na kolejne 6 miesięcy) po podpisaniu umowy o wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

  5. Doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji: grudzień 2018 r. - listopad 2019 r.

 

“Obywatel.IT - program rozwoju kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie śląskim i opolskim”

 

 

 

 

 

Już od 2 kwietnia rusza konkurs dla gmin w województwie śląskim i opolskim, którego celem jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu kompetencji cyfrowych dla osób powyżej 25 roku życia, zamieszkałych w województwie śląskim i opolskim. Aplikować mogą nie tylko gminy samodzielnie ale także w partnerstwie z organizacją pozarządową. Grantobiorcy mogą starać się o granty w wysokości od 15 do 150 tys. złotych.

Projekt realizowany w ramach działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju  kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Nieoprocentowane pożyczki na kształcenie

Szanowni Państwo,

z początkiem lutego 2018 r. rozpoczął swoją działalność zapowiadany Projekt "Ogólnopolski Program Edukacji Naukowej" (OPEN). Jest to fundusz pożyczkowy udzielany na preferencyjnych warunkach, którego celem i głównym założeniem jest zwiększenie dostępności różnych form edukacji wśród osób pragnących podnieść swoje kompetencje zawodowe.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działania 4.1 Innowacje społeczne.

Szczegóły na stronie www.open.frp.pl

Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska zaprasza na bezpłatne szkolenia przed naborami wniosków

 

 

Mieszkasz lub prowadzisz działalność na obszarze gmin Ziemi Bielskiej i chcesz skorzystać z dotacji? Weź udział w bezpłatnych szkoleniach i skorzystaj z naborów wniosków planowanych na luty 2018 r. Planowane nabory będą obejmować podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej (w zakresie produktu lokalnego, ochrony środowiska), wzmacnianie kapitału i zachowanie dziedzictwa.

Szkolenia, prowadzone przez p. Marzenę Cieślak, eksperta ds. wdrażania podejścia LEADER w ramach PROW 2014-2020, odbędą się w siedzibie Starostwa Powiatowego, ul. Piastowska 40, Bielsko-Biała (sala 122).

Formularz zgłoszeniowy i program znajdują się na stronie www.ziemiabielska.pl

Wszelkich informacji udziela Biuro LGD Ziemia Bielska pod nr telefonu: 33 813 69 64.

 

ŚLĄSKIE ROZWIJA TWÓJ BIZNES – profesjonalne wsparcie dla firm

 

Ruszył Podmiotowy System Finansowania – narzędzie ułatwiające zdobycie dofinansowania na usługi rozwojowe. Od września śląskie mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą z łatwością uzyskać nawet 80% dotacji na szkolenia dla swoich pracowników.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Pakiet dla średnich miast

Ministerstwo Rozwoju ma zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję

"Nowe podejście - nowe możliwości"

Warsaw Marriott Hotel

Warszawa, 27 czerwca 2017 r. o godz. 10.30

Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli miast średnich i miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze, ekspertów zajmujących się polityką rozwoju miast oraz przedsiębiorców.

 

Attachments:
Download this file (zaproszenie B2 plakat (2).pdf)zaproszenie B2 plakat (2).pdf[ ]267 kB


43-382 Bielsko-Biała, ul.Cieszyńska 367 | tel.: 33 / 49 60 200 | fax : 33 / 49 60 222 | e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.