NABÓR - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

artykuł archiwalny

13 października Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska rozpoczęła nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Nabory wniosków dotyczą podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej, budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, zachowania dziedzictwa lokalnego. Wszystkie ogłoszenia o naborach znajdują się na stronie www.ziemiabielska.pl w panelu Wnioskodawcy w zakładce Nabory.

Wniosek należy złożyć w biurze Stowarzyszenia w dwóch egzemplarzach - oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem. Do każdego egzemplarza należy dołączyć płytę CD/DVD (podpisaną co najmniej nazwą Wnioskodawcy lub nazwą wniosku), która powinna zawierać wniosek i wszystkie załączniki (wersja elektroniczna musi być tożsama z wersją papierową wniosku). Wniosek powinien być zapisany w formacie .xls lub .xlsx oraz zeskanowana wersja w formacie .pdf, natomiast załączniki w formacie .pdf. Wnioskodawca może także przynieść trzeci egzemplarz, który opieczętowany przez LGD zachowa jako potwierdzenie złożenia wniosku.

Więcej informacji można uzyskać w biurze Stowarzyszenia LGD Ziemia Bielska, ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała, pokój 111.43-382 Bielsko-Biała, ul.Cieszyńska 367 | tel.: 33 / 49 60 200 | fax : 33 / 49 60 222 | e-mail: owp(@małpa)bcp.org.pl