„Zostań przedsiębiorcą – wsparcie niepełnosprawnych osób z woj. śląskiego”

•             mieszkańców województwa śląskiego,

•             do osób, które ukończyły 30 rok życia,

•             do osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo,

•             do osób, które nie prowadziły działalności gospodarczej w okresie ostatnich 12-miesięcy przed przystąpieniem do Projektu.

W pierwszej kolejności do projektu przyjmowane są kobiety powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka.

Okres rekrutacji planowany jest od grudnia 2016r. do lutego 2017r. W jego trakcie będą organizowane nabory dokumentów rekrutacyjnych do czasu zrekrutowania 48 uczestników projektu (w tym 29 kobiet i 19 mężczyzn). Informacje na temat czasu trwania naborów dokumentów rekrutacyjnych będą umieszczane na stronie www.cdisz.pl.

 

Szczegółowe informacje odnośnie projektu znajdują się na stronie internetowej www.cdisz.pl43-382 Bielsko-Biała, ul.Cieszyńska 367 | tel.: 33 / 49 60 200 | fax : 33 / 49 60 222 | e-mail: owp(@małpa)bcp.org.pl