„Twoja firma – Twój sukces!” - dotacje na start firmy

 

Miasto Bielsko-Biała wraz z partnerami rozpoczęło realizację projektu „Twoja firma – Twój sukces!” w ramach Poddziałania 7.3.2. „Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszę o kontakt z pracownikami Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego, pl. Ratuszowy 6 - Agnieszką Moroń lub Ewą Swatek - tel. 33 49 71 492

Głównym celem projektu jest kompleksowe wsparcie działań zmierzających do rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia 20 osób powyżej 50 roku życia oraz osób niepełnosprawnych – mieszkańców Bielska-Białej.

 

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, które zamierzają rozpocząć własną działalność gospodarczą:

-        legitymują się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności i/lub orzeczeniem równoważnym (osoby powyżej 30 roku życia),

-        mają powyżej 50 roku życia.


Wszyscy uczestnicy projektu:

 • wezmą udział w bezpłatnych szkoleniach,

 • skorzystają z bezpłatnego doradztwa przed i po rozpoczęciu działalności gospodarczej,

 • uzyskają bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej do

  24.114,00 zł,

 • uzyskają wsparcie finansowe w początkowej fazie prowadzenia działalności gospodarczej do 2.000,00 zł miesięcznie.

  Harmonogram projektu:
  1. Rekrutacja: kwiecień/maj 2018 rok.

  2. Wsparcie szkoleniowo-doradcze: lipiec/sierpień 2018 rok.

  3. Przyznanie dotacji oraz zakładanie działalności gospodarczej: październik/listopad 2018 rok.

  4. Wsparcie pomostowe podstawowe (do 6 miesięcy) i przedłużone (na kolejne 6 miesięcy) po podpisaniu umowy o wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

  5. Doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji: grudzień 2018 r. - listopad 2019 r.

 43-382 Bielsko-Biała, ul.Cieszyńska 367 | tel.: 33 / 49 60 200 | fax : 33 / 49 60 222 | e-mail: owp(@małpa)bcp.org.pl