Program Young Entrepreneurs Succeed

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi projektu Norweskiego dla początkujących przedsiębiorców - osób chcących otworzyć własną firmę.

 

Projekt realizowany jest w konsorcjum z partnerami z (Grecji, Hiszpanii, Niemiec i Włoch) a jego celem jest stworzenie stałego ekosystemu wspierania przedsiębiorczości na podstawie modelu "Trust Based Model”, który bazuje na dwóch filarach:

– mentoringu i nauki umiejętności potrzebnych do podjęcia zatrudnienia,
– wsparcia finansowego 

 

Odbiorcami projektu są osoby młode bezrobotne w wieku 18-29 lat i pozostające bez edukacji tak zwani NEETs (ang. not in employment, education or training), czyli tak jak w założeniach Wsparcie w Starcie też powinni być bezrobotni.

 

W Polsce w ramach działań od listopada 2019 do września 2021:

- prowadzone są szkolenia dla ponad 200 początkujących przedsiębiorców

- zapewniono 6-miesięczne wsparcie mentoringowe dla 50 osób 

oraz

- możliwości finansowania rozwoju firmy.

 

Strony projektu:

https://ybp.org.pl/program-yes/

https://youngentrepreneurssucceed.com/

Jeśli masz jakieś pytania zadzwoń pod nr 22 100 20 51

 

opublikowano: 13.11.202043-382 Bielsko-Biała, ul.Cieszyńska 367 | tel.: 33 / 49 60 200 | fax : 33 / 49 60 222 | e-mail: stowarzyszenie(@małpa)bcp.org.pl