Platformy Startowe „Start in Podkarpackie”- propozycja również dla pomysłodawców ze Śląska

 

 

Głównym celem projektu jest wsparcie rozwoju innowacyjności startupów poprzez kompleksowy program inkubacji, dzięki któremu przedsiębiorcy swój pomysł mogą przekształcić w produkt/usługę.

 

Kto może złożyć wniosek do projektu?

W naborze do Platformy startowej może brać udział pomysłodawca/zespół pomysłodawców, którzy posiadają innowacyjny minimum w skali kraju pomysł w następujących branżach: lotnictwo, motoryzacja, budownictwo, IT/ICT.

 

Warunkiem udziału w projekcie jest utworzenie spółki kapitałowej na bazie zgłoszonego innowacyjnego pomysłu, a następnie zarejestrowanie jej w jednym z województw Polski Wschodniej:
lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego lub warmińsko-mazurskiego.

 

Jak wygląda proces rekrutacji?

Zgłoszenie do projektu Platformy Startowe odbywa się po zalogowaniu do systemu LSI1420 dostępnego na stronie:
https://lsi1420.parp.gov.pl/.

 

Pomysł zostaje poddany ocenie wstępnej pod kątem formalnym i merytorycznym, dokonywanej przez Komisję Kwalifikacyjną oraz ostatecznej, dokonywanej przez Panel Ekspertów. Główne kryteria oceny pomysłu przez Panel Ekspertów to:

  • innowacyjność koncepcji,
  • przewagi konkurencyjne,
  • potencjał biznesowy,
  • kwalifikacje zespołu, który ma rozwijać produkt.

 

Aby przejść do etapu oceny ostatecznej, należy uzyskać pozytywny wynik z oceny wstępnej. Dla pomysłodawców, zakwalifikowanych do procesu inkubacji, eksperci branżowi, będą zobowiązani do przygotowania rekomendacji w zakresie przedmiotu i rodzaju usług specjalistycznych, które umożliwią stworzenie MVP (Minimum Viable Product) i wprowadzenie go na rynek.

 

 

Proces inkubacji

Inkubacja będzie trwała średnio 6 miesięcy:
od minimum 3 do maksimum 8 miesięcy.

 

Manager inkubacji, wspólnie ze startupem, przy uwzględnieniu rekomendacji Panelu Ekspertów, przygotuje szczegółowy program inkubacji z opisem prac i czynności rekomendowanych do wykonania, w celu dopracowania pomysłu, stworzenia modelu biznesowego i MVP.

Po realizacji programu zostanie przygotowany raport z inkubacji oraz prezentacja wypracowanego MVP podczas Demo Day. Na podstawie oceny zostanie przygotowana rekomendacja dla startupu pozwalająca ubiegać się o dalsze środki finansowe.

 

Jakie dofinansowanie można zyskać?

Po okresie inkubacji i pozytywnej rekomendacji platformy, spółka może starać się o dotację z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w kwocie do 1 miliona złotych.

 

Nabór zgłoszeń trwa do 31.01.2021 roku. W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń okres składania wniosków zostanie wydłużony

 

Szczegóły dostępne na stronie: https://startinpodkarpackie.pl/

 

opublikowani: 25.11.2020 r.43-382 Bielsko-Biała, ul.Cieszyńska 367 | tel.: 33 / 49 60 200 | fax : 33 / 49 60 222 | e-mail: stowarzyszenie(@małpa)bcp.org.pl