Inkubator Przedsiębiorczości


Siedziba Inkubatora Przedsiębiorczości znajduje się w Bielsku-Białej przy ul.Cieszyńskiej 367, w budynku o powierzchni całkowitej 3300 m2, oddanym do użytku w maju 1995 roku, po gruntownym remoncie i adaptacji.
Oferta Inkubatora to:

 1. Udostępnianie małym firmom odpowiednich do ich potrzeb pomieszczeń na działalność gospodarczą.
 2. Oferowanie szeregu usług wspierających biznes, do których należy zaliczyć usługi kserowania dokumentów, laminowania, bindowania, oraz usługi telefoniczne i faksowe. Zainteresowani mogą korzystać z sali konferencyjno-szkoleniowej wyposażonej w sprzęt audiowizualny.
 3. Tworzenie niepowtarzalnej atmosfery współpracy, wymiany doświadczeń, wzajemnej pomocy i dodatkowej szansy wspólnych przedsięwzięć.
 4. Promowanie przedsiębiorczości jako aktywną formę przeciwdziałania bezrobociu i tworzenia nowych miejsc pracy.
 5. Pomaganie w usuwaniu barier przy tworzeniu i rozwoju małych przedsiębiorstw szczególnie w początkowym, najtrudniejszym okresie

 
 
KANDYDACI DO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI:
1. Do Inkubatora Przedsiębiorczości przyjmowane są firmy :

 • nowe, zakładane przez osoby bezrobotne lub pozostające bez pracy,
 • mające możliwość samodzielnego rozwoju,
 • tworzące nowe miejsca pracy, przede wszystkim dla mieszkańców Miasta i Gminy Bielsko-Biała,
 • mające biznesplan przyszłego rozwoju,
 • zyskujące na usługach oferowanych przez Inkubator Przedsiębiorczości,.
 • mające potrzeby możliwe do zaspokojenia przez Inkubator Przedsiębiorczości,
 • gotowe współpracować z dotychczasowymi najemcami Inkubatora.

2. Firmy kandydujące do Inkubatora Przedsiębiorczości mogą być :

 • produkcyjne,
 • usługowe,
 • handlowe.

 

 

Zobacz aktualnie wolne pomieszczenia.

Zobacz cennik43-382 Bielsko-Biała, ul.Cieszyńska 367 | tel.: 33 / 49 60 200 | fax : 33 / 49 60 222 | e-mail: owp(@małpa)bcp.org.pl