Inkubator Przedsiębiorczości


Siedziba Inkubatora Przedsiębiorczości znajduje się w Bielsku-Białej przy ul.Cieszyńskiej 367, w budynku o powierzchni całkowitej 3300 m2, oddanym do użytku w maju 1995 roku, po gruntownym remoncie i adaptacji.
Oferta Inkubatora to:

 1. Wynajem małym firmom odpowiednich do ich potrzeb pomieszczeń (biur, magazynów) na działalność gospodarczą.
 2. Oferowanie szeregu usług wspierających biznes, do których należy zaliczyć usługi kserowania dokumentów, laminowania, bindowania, oraz usługi telefoniczne i faksowe. Zainteresowani mogą korzystać z sali konferencyjno-szkoleniowej wyposażonej w sprzęt audiowizualny.
 3. Tworzenie niepowtarzalnej atmosfery współpracy, wymiany doświadczeń, wzajemnej pomocy i dodatkowej szansy wspólnych przedsięwzięć.
 4. Promowanie przedsiębiorczości jako aktywną formę przeciwdziałania bezrobociu i tworzenia nowych miejsc pracy.
 5. Pomaganie w usuwaniu barier przy tworzeniu i rozwoju małych przedsiębiorstw szczególnie w początkowym, najtrudniejszym okresie

 
 
KANDYDACI DO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI:
1. Do Inkubatora Przedsiębiorczości przyjmowane są firmy :

 • nowe, zakładane przez osoby bezrobotne lub pozostające bez pracy,
 • mające możliwość samodzielnego rozwoju,
 • tworzące nowe miejsca pracy, przede wszystkim dla mieszkańców Miasta i Gminy Bielsko-Biała,
 • mające biznesplan przyszłego rozwoju,
 • zyskujące na usługach oferowanych przez Inkubator Przedsiębiorczości,.
 • mające potrzeby możliwe do zaspokojenia przez Inkubator Przedsiębiorczości,
 • gotowe współpracować z dotychczasowymi najemcami Inkubatora.

2. Firmy kandydujące do Inkubatora Przedsiębiorczości mogą być :

 • produkcyjne,
 • usługowe,
 • handlowe.

 

 

Zobacz aktualnie wolne pomieszczenia.

Zobacz cennik

Oferta wirtualnego biura

 

Klauzula informacyjna dot. monitoringu43-382 Bielsko-Biała, ul.Cieszyńska 367 | tel.: 33 / 49 60 200 | fax : 33 / 49 60 222 | e-mail: owp(@małpa)bcp.org.pl