+48 33 496 02 00

DOTACJE NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA OSÓB DO 29 ROKU ŻYCIA

 

          Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach od czerwca 2021r.rozpocznie się rekrutacja do projektu Własna firma z POWER-em realizowanego przez Centrum Rozwoju Kariery Piotr Miernik.

 

Adresatami projektu są osoby bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy z w wieku 18-29 lat zamieszkujące lub uczące się (w formie niestacjonarnej) na terenie Subregionu Południowego Woj. Śląskiego, które zostały dotknięte negatywnymi skutkami pandemii COVID-19 i utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r.

 

Czytaj więcej...

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W BEZPŁATNYCH SZKOLENIACH W ZAKRESIE OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3

 

     Stowarzyszenie Centrum Integracji i Rozwoju Regionalnego oraz Grupa Doradcza Projekt Spółka z o.o. zapraszają do udziału w cyklu bezpłatnych szkoleń w ramach projektu pn. „Podniesienie kompetencji przedstawicieli JST oraz podmiotów niepublicznych z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  w województwie Śląskim” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

 

Projekt skierowany jest do:

- przedstawicieli władz samorządu (gminnego, powiatowego, wojewódzkiego) i pracowników jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z dowolnej jednostki samorządu terytorialnego w obrębie województwa śląskiego,

- przedstawicieli podmiotów niepublicznych planujących prowadzenie/prowadzących instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z dowolnej gminy w obrębie województwa śląskiego.

 

Czytaj więcej...

WSPARCIE DLA BRANŻY TURYSTYCZNEJ - OGŁOSZONO NABÓR WNIOSKÓW 3.2 „Innowacje w MŚP”, typ projektu 2 „Inwestycje w MŚP”.

 

 

 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego ogłosiła nabór wniosków w ramach  w ramach Działania 3.2 „Innowacje w MŚP”, typ projektu 2 „Inwestycje w MŚP” .

 

Wnioski będzie można składać w terminie od 30.04.2021 godz. 8.00 do 18.05.2021 godz. 12.00

 

Czytaj więcej...