+48 33 496 02 00

Realizujesz inwestycję ze wsparciem UE i masz problemy przez koronawirusa? Pomoże ci funduszowa specustawa

 

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowało projekt ustawy, która ma ułatwić prowadzenie i rozliczanie inwestycji w obecnej sytuacji oraz skierowanie pieniędzy unijnych na walkę z koronawirusem.

”Cele tej ustawy są dwa. Po pierwsze, większa elastyczność dla beneficjentów, którzy będą mogli dokończyć rozpoczęte projekty z maksymalną możliwą efektywnością i bez strat finansowych. Po drugie, dostępne fundusze zostaną ukierunkowane na zwalczanie koronawirusa i ograniczanie jego niepożądanych skutków dla gospodarki. Chcemy, aby nowa ustawa okazała się skuteczną szczepionką dla polskich firm, samorządów, organizacji pozarządowych, uczelni i innych podmiotów korzystających z funduszy, zwiększającą ich odporność na turbulencje wywołane przez pandemię” – podkreśla Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej.

 

Projekt ustawy przewiduje między innymi możliwość:

• uznania za kwalifikowane wydatków na cele niezrealizowane z powodu pandemii,

• wydłużenia terminów składania wniosków w konkursach oraz terminów uzupełniania, wprowadzania poprawek we wnioskach, a także wydłużenia terminu przekazania wniosków o płatność,

• wprowadzenia nadzwyczajnego trybu wyboru projektów czy otrzymania ulg w spłacie należności.

 

Przewidziana jest również możliwość przedłużenia terminów w postępowaniach administracyjnych albo ich zawieszenia i wstrzymania wykonania decyzji.

Ważne dla beneficjentów jest to, że uzasadnione niedotrzymanie warunków umowy o dofinansowanie nie będzie skutkować wykluczeniem z możliwości otrzymania środków europejskich w kolejnych konkursach.

 

Ustawa ma wejść w życie następnego dnia po jej ogłoszeniu, natomiast szczegółowe rozwiązania będą obowiązywać z mocą wsteczną od 1 lutego 2020 roku. Ustawa będzie kompatybilna i uzupełniająca z rozwiązaniami, które przygotowuje w tym zakresie Unia Europejska, zarówno pod względem treści rozwiązań, jak i daty, od której mają być one stosowane.

 

Szczegóły znajdą Państwo na stronie https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fe-koronawirus/realizujesz-inwestycje-ze-wsparciem-ue-i-masz-problemy-przez-koronawirusa-pomoze-ci-funduszowa-specustawa/

 

Opublikowano: 31.03.2020r.43-382 Bielsko-Biała, ul.Cieszyńska 367 | tel.: 33 / 49 60 200 | fax : 33 / 49 60 222 | e-mail: stowarzyszenie(@małpa)bcp.org.pl