+48 33 496 02 00

NOWA WERSJA BAZY KONKURENCYJNOŚCI – BEKA2021

Pod koniec sierpnia 2020r. planowane jest wdrożenie nowej aplikacji  - systemu informatycznego, służącego realizacji zasady konkurencyjności opisanej w Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

BEKA2021 zastąpi dotychczasową Bazę konkurencyjności

 

W dniu wdrożenia narzędzia zostanie zablokowana możliwość dodawania kolejnych ogłoszeń   w ramach obecnej platformy, a ogłoszenia dotychczas opublikowane w bazie będą przeniesione do jej archiwum (archiwum.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/) – na stronie internetowej obecnie używanej aplikacji zostanie wyświetlony stosowny komunikat.

 

Nowa baza będzie używana zarówno w obecnej, jak również w przyszłej perspektywie finansowej (tj. 2021-2027).

Główny jej atut -  możliwość składania ofert w odpowiedzi na ogłoszenia przez potencjalnych wykonawców oraz zintegrowanie z systemami informatycznymi, które będą wspierać realizację perspektywy 2021-2027.

 

WAŻNE

Dostępna jest już wersja szkoleniowa nowej Bazy konkurencyjności (BK2021)

Szczegółowe informacje są dostępne TUTAJ

 

Opublikowano: 03.08.202043-382 Bielsko-Biała, ul.Cieszyńska 367 | tel.: 33 / 49 60 200 | fax : 33 / 49 60 222 | e-mail: stowarzyszenie(@małpa)bcp.org.pl