+48 33 496 02 00

Od 1 września 2020 r. beneficjenci, wnioskodawcy i eksperci RPO WSL nie będą mogli podpisywać dokumentów przy pomocy certyfikatów wydanych przez CC SEKAP.

 

 

31 sierpnia 2020 r. zakończy swoją działalność Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego (ŚCSI), w ramach którego działa Centrum Certyfikacji SEKAP (CC SEKAP). Tym samym wszystkie certyfikaty i zaświadczenia certyfikacyjne wydane przez CC SEKAP stracą ważność.

 

 

Platforma SEKAP będzie dalej działać z możliwością podpisywania dokumentów przy pomocy:

  • podpisów weryfikowanych kwalifikowanym certyfikatem
    lub
  • podpisów składanych poprzez profil zaufany.

 

Dokumenty podpisane przy pomocy aktualnych certyfikatów CC SEKAP przed 1 września będą weryfikowane pozytywnie również po tej dacie.

 

Zarządzanie platformą SEKAP od ŚCSI przejmie Departament Cyfryzacji i Informatyki Urzędu Marszałkowskiego.

 

W związku z unieważnieniem certyfikatów wydawanych przez CC SEKAP wkrótce zostaną zaktualizowane wszystkie dokumenty konkursowe, które w swojej treści zawierały informacje dopuszczające składanie podpisu przy użyciu CC SEKAP.

 

https://rpo.slaskie.pl/czytaj/koniec_dzialalnosci_centrum_certyfikacji_sekap

 

opublikowano: 06.08.2020

 43-382 Bielsko-Biała, ul.Cieszyńska 367 | tel.: 33 / 49 60 200 | fax : 33 / 49 60 222 | e-mail: stowarzyszenie(@małpa)bcp.org.pl