+48 33 496 02 00

Blisko 250 mln zł na ochronę personelu i pacjentów ZOL, ZPO, Hospicjów oraz DPS-ów

 

Od 4 sierpnia Narodowy Fundusz Zdrowia przyjmuje wnioski o granty w ramach projektu pt.: „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”.

 

Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

 

Środki w formie grantu można przeznaczyć na:

- dodatkowe wynagrodzenia dla pielęgniarek, ratowników medycznych, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych oraz członków personelu pomocniczego placówek, którzy – ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia – musieli zrezygnować z innych miejsc zatrudnienia (pula środków to ok. 230 mln zł). 

- zakupy środków ochrony osobistej oraz środków dezynfekcyjnych dla personelu oraz pacjentów i mieszkańców (pula środków ok. 20 mln zł.).

 

Kto może ubiegać się o granty:

- ZOL (zakład opiekuńczo-leczniczy, świadczący wyłącznie usługi publicznie w trybie stacjonarnym),

- ZPO (zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, świadczący wyłącznie usługi publicznie w trybie stacjonarnym),

- Hospicjum stacjonarne, świadczące wyłącznie usługi publicznie w trybie stacjonarnym,

- DPS (dom pomocy społecznej, świadczący wyłącznie usługi publicznie w trybie stacjonarnym) do 100 mieszkańców,

- DPS (dom pomocy społecznej, świadczący wyłącznie usługi publicznie w trybie stacjonarnym) powyżej 100 mieszkańców.

 

Aplikowanie o udział w projekcie będzie trwało do dnia 30 września 2020 r.

 

Szczegóły TUTAJ

 

Opublikowano:13.08.202043-382 Bielsko-Biała, ul.Cieszyńska 367 | tel.: 33 / 49 60 200 | fax : 33 / 49 60 222 | e-mail: stowarzyszenie(@małpa)bcp.org.pl