+48 33 496 02 00

WSPARCIE DLA BRANŻY TURYSTYCZNEJ - OGŁOSZONO NABÓR WNIOSKÓW 3.2 „Innowacje w MŚP”, typ projektu 2 „Inwestycje w MŚP”.

 

 

 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego ogłosiła nabór wniosków w ramach  w ramach Działania 3.2 „Innowacje w MŚP”, typ projektu 2 „Inwestycje w MŚP” .

 

Wnioski będzie można składać w terminie od 30.04.2021 godz. 8.00 do 18.05.2021 godz. 12.00

 

 

Wsparcie jest dedykowane wyłączeni mikro i małym firmom działającym w szeroko pojętej branży turystycznej - w Regulaminie konkursu zostały określone PKD

Wskazany kod PKD przeważającej (dominującej) działalności gospodarczej przedsiębiorstwa wnioskującego musi zostać uwzględniony jako kod działalności przeważającej (dominującej) w dokumencie rejestrowym przedsiębiorstwa – CEIDG lub KRS na dzień 31.12.2020 r.

 

Kolejne warunki uczestnictwa:

-wsparcie mogą uzyskać jedynie przedsiębiorcy, którzy wykażą co najmniej 50% spadek przychodów za 2020 r. w stosunku do 2019 r.

- przedsiębiorstwo musi realizować i utrzymać, na terenie województwa śląskiego, projekt w okresie trwałości (3 lata dla mikro i małych przedsiębiorstw) oraz prowadzić działalność gospodarczą związaną z projektem na terenie województwa śląskiego.

 

Warunki finansowe

- Maksymalna wartość projektu: 50 000 000,00 EUR

- Minimalna wartość dofinansowania projektu: 50 000,00 PLN

- Maksymalna wartość dofinansowania dla przedsiębiorstwa: 500 000,00 PLN

- Maksymalny poziom dofinansowania - 85% wydatków kwalifikowalnych (w ramach pomocy de minimis)

 

Celem wsparcia jest utrzymanie konkurencyjności przedsiębiorstw działających w określonej branży. W ramach wspieranych projektów realizowane będą również inwestycje prowadzące do generowania trwałych nowych miejsc pracy.

 

Szczegóły naboru wraz pełną dokumentacją znajdą Państwo TUTAJ

 

WAŻNE

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zaprasza 13 kwietnia 2021 r. w godzinach od 9.00  do 14.00 na webinarium, w zakresie planowanego naboru wniosków (3.2 RPO WSL).

Spotkanie będzie realizowane w formie online.

 

Rekrutacja na szkolenie jest dostępna TUTAJ

 

Opublikowano: 06.04.2021

 43-382 Bielsko-Biała, ul.Cieszyńska 367 | tel.: 33 / 49 60 200 | fax : 33 / 49 60 222 | e-mail: stowarzyszenie(@małpa)bcp.org.pl