+48 33 496 02 00

DOTACJE NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA OSÓB DO 29 ROKU ŻYCIA

 

          Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach od czerwca 2021r.rozpocznie się rekrutacja do projektu Własna firma z POWER-em realizowanego przez Centrum Rozwoju Kariery Piotr Miernik.

 

Adresatami projektu są osoby bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy z w wieku 18-29 lat zamieszkujące lub uczące się (w formie niestacjonarnej) na terenie Subregionu Południowego Woj. Śląskiego, które zostały dotknięte negatywnymi skutkami pandemii COVID-19 i utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r.

 

 

Wyjaśnienie

W skład Subregionu Południowe wchodzą gminy powiatu bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego i miasto Bielsko-Biała.

 

 

Planowane są 2 etapy rekrutacji:

1 - czerwiec –lipiec 2021 r.(23 osoby);

2 -  styczeń-luty 2022 r. (20 osób).

 

Zakres wsparcia:

- kompleksowe wsparcie szkoleniowe (szkolenia dla osób chcących założyć działalności gospodarczą na trzech różnych poziomach zaawansowania),

- wsparcie finansowe w postaci bezzwrotnych dotacji w wysokości 23050 zł,

- wsparcie pomostowe w wysokości 2600 zł brutto miesięcznie,

- wsparcie towarzyszące (zwrot kosztów dojazdów za spotkania w ramach projektu, refundacja kosztów opieki nad osobą zależną).

 

Strona projektu jest dostępna TUTAJ

 

Opublikowano: 08.04.202143-382 Bielsko-Biała, ul.Cieszyńska 367 | tel.: 33 / 49 60 200 | fax : 33 / 49 60 222 | e-mail: stowarzyszenie(@małpa)bcp.org.pl