+48 33 496 02 00

Kontakt LPI

 

Lokalny Punkt Informacyjny w Bielsku-Białej

Prowadzony przez Stowarzyszenie Bielskie  Centrum Przedsiębiorczości

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 („koronawirusa”),
od 12 marca 2020 r. do odwołania,
pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich
w województwie śląskim
nie będą udzielali konsultacji bezpośrednich.

 

 

Jednocześnie zapraszamy Państwa serdecznie do kontaktu
telefonicznego oraz elektronicznego.

 

tel. 500 161 150, 502 528 235  /numery stacjonarne są nieczynne do odwołania/

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

 

Zapraszamy od poniedziałku do piątku.

Poniedziałek - 8.00-18.00

Wtorek - piątek - 8.00-16.00

 

Adres:

ul. Cieszyńska 367 - II piętro (pokój 309)

43-382 Bielsko-Biała

 

Dane kontaktowe:

tel. 33 496 02 01; 33 496 02 05 - numery stacjonarne nieczynne do odwołania

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

www.bcp.org.pl

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 informujemy, iż:

 

1)    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Śląskie, z siedzibą przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., strona internetowa: bip.slaskie.pl;

2)    Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.;

3)    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  • udzielanie odpowiedzi, konsultacje z zainteresowanymi osobami, przedsiębiorcami w zakresie pozyskiwania środków z funduszy europejskich
  • informacji i promocji w zakresie programów operacyjnych funduszy europejskich;
  • archiwizacja dokumentacji.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są:

a)    obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1. lit c rozporządzenia), wynikający z Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (art. 9 ust. 2 pkt 12),

b)    obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia), wynikający z art. 6 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

4)    Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, dostawcom systemów informatycznych i usług IT. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Urzędu;

5)    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do 31.12.2023r;

6)    Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

7)    Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych może wiązać się brakiem możliwości udzielanie odpowiedzi, konsultacje w zakresie pozyskiwania środków z funduszy europejskich;

8)    Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22.43-382 Bielsko-Biała, ul.Cieszyńska 367 | tel.: 33 / 49 60 200 | fax : 33 / 49 60 222 | e-mail: stowarzyszenie(@małpa)bcp.org.pl