O nas

Misja Stowarzyszenia:

 

Pracujemy dla zadowolenia i korzyści naszych klientów

 

 
Stowarzyszenie "Bielskie Centrum Przedsiębiorczości” jest organizacją pozarządową typu “non-profit” działającą od kwietnia 1994r.
Celem Stowarzyszenia jest :

wspieranie rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości,

aktywne zwalczanie bezrobocia poprzez udzielanie pomocy osobom bezrobotnym,

podejmowanie i wspieranie inicjatyw społecznych i gospodarczych w zakresie wspomagania przedsiębiorczości,

rozwój potencjału gospodarczego regionu oraz poprawa jakości życia społeczności lokalnej.


Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości należy do sieci Krajowego Systemu Usług dla Małych i średnich Przedsiębiorstw o nr 12/02/2005/008. Misja KSU opiera się na rozwoju przedsiębiorczości poprzez zapewnienie najwyższej jakości usług w kluczowych obszarach wymagających wsparcia państwa. Stanowi to strategiczne rozwiązanie, które pozwala na szybki przepływ informacji oraz stwarza możliwości skutecznych działań. KSU składa się z ponad 150 ośrodków, rozsianych po całej Polsce, które świadczą usługi wspierające polskich przedsiębiorców. System oferuje nie tylko fachową wiedzę z zakresu gospodarki i innowacji, ale również ułatwiony dostęp do pożyczek i poręczeń kredytowych.


W ramach działań Stowarzyszenia "Bielskie Centrum Przedsiębiorczości" mogą skorzystać:

(1) mikro, mali i średni przedsiębiorcy z oferty :

INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO

PUNKTU KONSULTACYJNEGO KSU

(2) przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej, a także osoby zagrożone wykluczeniem społecznym w zakresie tworzenia spółdzielni socjalnych z oferty:

OŚRODKA WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ obszaru bielskiego

 

 

Roczne sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia (przeznaczenie zysku z działalności):

 

 

 

Attachments:
Download this file (sprawozdanie.pdf)sprawozdanie[sprawozdanie]Super User189 kB
43-382 Bielsko-Biała, ul.Cieszyńska 367 | tel.: 33 / 49 60 200 | fax : 33 / 49 60 222 | e-mail: stowarzyszenie(@małpa)bcp.org.pl