Aktualności

Brak możliwości złożenia wniosków w POP Bielsko-Biała
środa, 30, maj 2018
Uprzejmie informujmy, że w związku z dużą liczbą złożonych wniosków w Punkcie Obsługi Przedsiębiorcy w Bielsku-Białej, a co za tym idzie koniecznością i techniczną możliwością ich... Read More...
Planowa przerwa w naborze wniosków - 01 czerwiec
środa, 30, maj 2018
  W związku z planową przerwą w przyjmowaniu wniosków o dofinansowanie w ramach projektu „Centrum Usług Rozwojowych w województwie śląskim. Wsparcie na rzecz MSP i ich pracowników”,... Read More...
Spotkanie „Wsparcie Funduszy Europejskich na rozwój usług społecznych i zdrowotnych - założenia konkursów 9.2.5 i 9.2.6 RPO WSL”
wtorek, 31, lipiec 2018
  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej zaprasza  na spotkanie informacyjne „Wsparcie Funduszy Europejskich na rozwój usług społecznych i zdrowotnych - założenia... Read More...
Mobilny Punkt Informacyjny w Cieszynie
środa, 01, sierpień 2018
Mobilny Punkt Informacyjny w Cieszynie   Zamek Cieszyn oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej zapraszają do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego. Mobilny... Read More...
Uwaga!
środa, 23, maj 2018
 Mając na względzie fakt, iż w dniu 25 maja 2018 r. wchodzą w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 uprzejmie informujemy,... Read More...
IMAGE Fundusz pożyczkowy
poniedziałek, 28, maj 2018
      UWAGA!! Obniżenie oprocentowania pożyczek Funduszu Pożyczkowego (nowe oprocentowanie od 5%). Szczegóły w zakładce "Na jakich warunkach?".           Fundusz Pożyczkowy Bielskiego... Read More...
IMAGE Wolne pomieszczenia
środa, 03, czerwiec 2015
I piętro 1/ Samodzielne pomieszczenie biurowe w wydzielonym zespole sześciu pomieszczeń  Korytarz wewnętrzny pok. 205e - 42,2 m2   2/ pok. 202a - pomieszczenie o powierzchni 54,7 m2 Read More...

Warunki finansowe pożyczki

 

  • Kwota pożyczki od 5.000 zł do 300.000 zł,
  • Okres spłaty do 5 lat z możliwością karencji w spłacie rat do 6 miesięcy,
  • Oprocentowanie już od 5%,
  • Opłata manipulacyjna uwarunkowana okresem spłaty pożyczki,
  • Spłata pożyczki dokonywana wg zasady równa rata, malejące odsetki.

 

Oprocentowanie pożyczki jest stałe i zależy od okresu spłaty pożyczki:

 

- pożyczka udzielona na 1 rok- 5%

- pożyczka udzielona na 2 lata- 5,5%

- pożyczka udzielona na 3 lata- 6%

- pożyczka udzielona na 4 lata- 6,5%

- pożyczka udzielona na 5 lat- 7%

 

               

Warunki uzyskania pożyczki

 

  • realny pomysł przedsięwzięcia,
  • przedstawienie wiarygodnego zabezpieczenia należności z tytułu pożyczki
  • minimalny wkład własny ubiegającego się o pożyczkę w wysokości 20% wartości przedsięwzięcia
  • złożenie kompletnego wniosku o pożyczkę wraz z załącznikami oraz planem przedsięwzięcia opracowanym według obowiązującego w Funduszu wzoru

 

Wymagane załączniki do wniosku o pożyczkę:

 

I. Informacja o sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy

-sprawozdanie finansowe za ostatnie dwa lata działalności oraz okres bieżący (bilans, rachunek wyników, wydruk z KPIR),

-rozliczenie z urzędem skarbowym za ostatnie 2 lata (PIT/CIT)

-zaświadczenie o niezaleganiu ZUS

-zaświadczenie o niezaleganiu US

 

II. Dokumenty potwierdzające legalność i zakres działalności

- wpis do ewidencji działalności gospodarczej wydany przez właściwy organ administracji (EDG/KRS)

- zaświadczenie o nadaniu REGON

- zaświadczenie o nadaniu NIP

- akt notarialny umowy spółki z o.o., statutu spółki akcyjnej, umowa spółki cywilnej  itp.

- zezwolenie (koncesja) w przypadku działalności wymagającej zezwolenia

- dokumenty określające prawa do lokalu (nieruchomości), w którym prowadzona jest (będzie) działalność gospodarcza

- kserokopia dowodów osobistych wnioskodawcy i współmałżonka

 

III. Dokumenty związane z zaciąganiem zobowiązań wobec pożyczkodawcy

 

- pełnomocnictwo osób działających w imieniu podmiotu gospodarczego, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z dokumentów wymienionych powyżej

- uchwała wspólników określająca górną granicę zaciąganych zobowiązań lub oświadczenie o braku ograniczeń – dotyczy spółek

- dokumentacja dotycząca zabezpieczenia (wyciąg z ksiąg wieczystych, oświadczenia poręczycieli, informacja o przewłaszczanych urządzeniach)

- kserokopia dowodów osobistych poręczyciela i współmałżonków

 43-382 Bielsko-Biała, ul.Cieszyńska 367 | tel.: 33 / 49 60 200 | fax : 33 / 49 60 222 | e-mail: owp(@małpa)bcp.org.pl