+48 33 496 02 00

Aktualności

IMAGE Pożyczki NA START (0,25%)
poniedziałek, 29, październik 2018
Szanowni Państwo Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej uprzejmie informuje, że  w swojej  ofercie posiada nową preferencyjną pożyczkę unijną na rozpoczęcie... Read More...
IMAGE Dotacje z PUP dla bezrobotnych już są!
czwartek, 18, czerwiec 2015
Informujemy, iż Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej ogłasza nabór na składanie wniosków o jednorazowe dofinansowanie  podjęcia działalności gospodarczej dla osób do 30 roku życia  z... Read More...
Dotacje na start - rekrutacja od 10-30.04.2018
czwartek, 05, kwiecień 2018
Informujemy, że od 10 kwietnia do 30 kwietnia 2018 r. można składać dokumenty rekrutacyjne do projektu "Twoja firma - twój sukces!"   Rekrutacja w ramach projektu będzie prowadzona w 4... Read More...
PREFERENCYJNIE OPROCENTOWANE POŻYCZKI NA START (0,25%)
poniedziałek, 19, listopad 2018
Na grudzień 2018 roku planowane jest uruchomienie preferencyjnie oprocentowanych pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Pożyczki będą finansowane ze środków Europejskiego... Read More...
Serdecznie zapraszamy na szkolenie: STANDARDY DOSTĘPNOŚCI DLA POLITYKI SPÓJNOŚCI 2014-2020.
piątek, 16, listopad 2018
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej zaprasza w imieniu  Instytucji Pośredniczącej dla Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego Województwa... Read More...
Zapraszamy do obejrzenia komiksu promującego działalność Punktów Informacyjnych pt. „Profesor Innowacyjny”
piątek, 16, listopad 2018
    Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach zaprasza do zapoznania się z komiksem pt. „Profesor Innowacyjny”, który poprzez swoją lekką formę pokazuje, że uzyskanie... Read More...
IMAGE Fundusz pożyczkowy
poniedziałek, 28, maj 2018
      UWAGA!! Obniżenie oprocentowania pożyczek Funduszu Pożyczkowego (nowe oprocentowanie od 5%). Szczegóły w zakładce "Na jakich warunkach?".           Fundusz Pożyczkowy Bielskiego... Read More...
IMAGE Wolne pomieszczenia
poniedziałek, 27, sierpień 2018
  piętro nr pomieszczenia metraż parter  109 35,3 I p. 202a 54,7 I p. 205e 42,2 II p. 310 54,3 II p. 314 16,8   I piętro  1/ pok. 205e - pomieszczenie o powierzchni 42,2 m2   2/ pok. 202a... Read More...

Warunki finansowe pożyczki

 

  • Kwota pożyczki od 5.000 zł do 300.000 zł,
  • Okres spłaty do 5 lat z możliwością karencji w spłacie rat do 6 miesięcy,
  • Oprocentowanie już od 5%,
  • Opłata manipulacyjna uwarunkowana okresem spłaty pożyczki,
  • Spłata pożyczki dokonywana wg zasady równa rata, malejące odsetki.

 

Oprocentowanie pożyczki jest stałe i zależy od okresu spłaty pożyczki:

 

- pożyczka udzielona na 1 rok- 5%

- pożyczka udzielona na 2 lata- 5,5%

- pożyczka udzielona na 3 lata- 6%

- pożyczka udzielona na 4 lata- 6,5%

- pożyczka udzielona na 5 lat- 7%

 

               

Warunki uzyskania pożyczki

 

  • realny pomysł przedsięwzięcia,
  • przedstawienie wiarygodnego zabezpieczenia należności z tytułu pożyczki
  • minimalny wkład własny ubiegającego się o pożyczkę w wysokości 20% wartości przedsięwzięcia
  • złożenie kompletnego wniosku o pożyczkę wraz z załącznikami oraz planem przedsięwzięcia opracowanym według obowiązującego w Funduszu wzoru

 

Wymagane załączniki do wniosku o pożyczkę:

 

I. Informacja o sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy

-sprawozdanie finansowe za ostatnie dwa lata działalności oraz okres bieżący (bilans, rachunek wyników, wydruk z KPIR),

-rozliczenie z urzędem skarbowym za ostatnie 2 lata (PIT/CIT)

-zaświadczenie o niezaleganiu ZUS

-zaświadczenie o niezaleganiu US

 

II. Dokumenty potwierdzające legalność i zakres działalności

- wpis do ewidencji działalności gospodarczej wydany przez właściwy organ administracji (EDG/KRS)

- zaświadczenie o nadaniu REGON

- zaświadczenie o nadaniu NIP

- akt notarialny umowy spółki z o.o., statutu spółki akcyjnej, umowa spółki cywilnej  itp.

- zezwolenie (koncesja) w przypadku działalności wymagającej zezwolenia

- dokumenty określające prawa do lokalu (nieruchomości), w którym prowadzona jest (będzie) działalność gospodarcza

- kserokopia dowodów osobistych wnioskodawcy i współmałżonka

 

III. Dokumenty związane z zaciąganiem zobowiązań wobec pożyczkodawcy

 

- pełnomocnictwo osób działających w imieniu podmiotu gospodarczego, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z dokumentów wymienionych powyżej

- uchwała wspólników określająca górną granicę zaciąganych zobowiązań lub oświadczenie o braku ograniczeń – dotyczy spółek

- dokumentacja dotycząca zabezpieczenia (wyciąg z ksiąg wieczystych, oświadczenia poręczycieli, informacja o przewłaszczanych urządzeniach)

- kserokopia dowodów osobistych poręczyciela i współmałżonków

 43-382 Bielsko-Biała, ul.Cieszyńska 367 | tel.: 33 / 49 60 200 | fax : 33 / 49 60 222 | e-mail: owp(@małpa)bcp.org.pl