+48 33 496 02 00

NOWOŚĆ – DOFINANSOWANIE - SZKOLENIA I DORADZTWO DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

 

 

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości, jako Partner Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA realizuje projekt „Centrum Usług Rozwojowych w województwie śląskim. Wsparcie na rzecz MSP i ich pracowników”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego – poddziałanie 8.2.3 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwakonkurs.

Projekt oparty jest na Podmiotowym Systemie Finansowania (PSF), który gwarantuje przedsiębiorcy możliwość dokonania samodzielnego wyboru usług rozwojowych w ramach oferty dostępnej w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) - https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ , odpowiadających w największym stopniu na aktualne potrzeby przedsiębiorcy.

 

 

KTO MOŻE POZYSKAĆ DOFINANSOWANIE:

Wsparcie skierowane jest wyłącznie do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, mających swoją jednostkę organizacyjną na obszarze województwa śląskiego, oraz ich pracowników i kadry zarządzającej.

 

 

KTO UDZIELA DOFINANSOWANIA:

Dofinansowanie udzielane jest przez Operatorów Regionalnych. W ramach projektu Operatorami są:

  • Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości - odpowiada za obszar obejmujący subregion południowy oraz powiat pszczyński;
  • Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. (lider) odpowiada za obszar obejmujący subregion północny oraz powiaty: lubliniecki i zawierciański,
  • Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. w Sosnowcu odpowiada za obszar obejmujący subregion centralny bez powiatów: lublinieckiego, zawierciańskiego, pszczyńskiego i gliwickiego oraz
  • WYG Consulting sp. z o.o. z Warszawy odpowiada za obszar obejmujący subregion zachodni oraz powiat gliwicki i miasta Gliwice i Zabrze,

 

 

NA CO MOŻNA POZYSKAĆ DOFINANSOWANIE

Dofinansowanie dotyczy usług rozwojowych doradczych i szkoleniowych, zgodnych z potrzebami przedsiębiorstwa (m.in.: usług w zakresie wsparcia kapitałowego, zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej, budowania i rozwoju biznesu, organizacyjnych, ekonomiczno-finansowych, prawnych, marketingowych, w zakresie zarządzania strategicznego, audytów strategicznych, szkolenia z transferu i komercjalizacji wiedzy oraz ochrony własności przemysłowej) oraz wspieraniu rozwoju kwalifikacji pracowników zgodnie z potrzebami pracodawców. Dofinansowanie przekazywane jest wyłącznie na usługi funkcjonujące w ramach Bazy Usług Rozwojowych.

 

 

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

Wysokość dofinansowania usług rozwojowych dla przedsiębiorcy wynosi maksymalnie 80% wartości danej usługi rozwojowej (minimalnie – 50%), przy czym maksymalna kwota dofinansowania, o jaką może się ubiegać jedno przedsiębiorstwo, w ramach jednego projektu, na dofinansowanie łącznych kosztów zakupu usług rozwojowych, wynosi 100 000 zł. Aby ustalić właściwy poziom dofinansowania zapraszamy do kontaktu.

 

 

KILKA SŁÓW O BAZIE USŁUG ROZWOJOWYCH

Operatorzy Regionalni prowadzą dystrybucję środków na realizację usług rozwojowych wpisanych do Bazy Usług Rozwojowych (BUR) – internetowej bazy prowadzonej w formie systemu teleinformatycznego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pod adresem https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl. Baza dedykowana jest instytucjom/przedsiębiorcom, ich pracownikom oraz pozostałym osobom fizycznym, realizując w szczególności obsługę następujących procesów:

-        publikacji ofert usług rozwojowych przez podmioty świadczące usługi rozwojowe wraz z danymi identyfikującymi te podmioty,

-        dokonywanie zapisów na poszczególne usługi rozwojowe,

-        zamieszczanie ogłoszeń o zapotrzebowaniu na usługi rozwojowe,

-        dokonywanie oceny usług rozwojowych zgodnie z Systemem Oceny Usług Rozwojowych,

-        zapoznanie się z wynikiem ocen usług rozwojowych dokonanych przez innych uczestników usług.

 

 

JAK TO SIĘ BĘDZIE ODBYWAĆ?

  • Przedsiębiorca wybiera odpowiednią usługę w BUR i podpisuje umowę wsparcia z Operatorem.
  • Operator PSF wylicza wysokość wkładu własnego wymaganą dla danej usługi, który przedsiębiorca wpłaca Operatorowi na tzw. konto przedpłacone.
  • Wybrana przez przedsiębiorcę firma świadcząca szkolenie/doradztwo realizuje na jego rzecz usługę i wystawia fakturę, którą przedsiębiorca przekazuje Operatorowi.
  • Po prawidłowej weryfikacji wykonania usługi Operator wypłaca środki wykonawcy

 

 

 

JUŻ ZACZĘLIŚMY! ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!!!

 W chwili obecnej finalizujemy dokumentację, która pozwoli Państwu na pozyskiwanie środków.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu:

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości

Ul. Cieszyńska 367, Bielsko-Biała (II piętro – p. 309)

Tel: 33 49-60-208; 500-119-891 (ogólna infolinia: 503-607-302)

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Punkt Obsługi Przedsiębiorców czynny w godzinach od 8:00 do 16:00.

 

 

 

INFORMACJE DODATKOWE

Okres realizacji projektu: 1.04.2017 r. – 30.04.2022 r.

Wartość projektu wynosi 65 684 000 zł, przy czym wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w wysokości 54 309 914,53 zł przypada w równych częściach na każdego z Partnerów.


 


43-300 Bielsko-Biała, ul. Zacisze 5 |   tel.: 33/49 60 200 |   e-mail: stowarzyszenie(@małpa)bcp.org.pl