+48 33 496 02 00

Klauzula informacyjna monitoring

Klauzula informacyjna w zakresie monitoringu wizyjnego

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

  1. Administratorem Twoich i danych osobowych jest Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości ul. Cieszyńska 367; 43-382 Bielsko-Biała, kontakt mailowy pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
  2. Twoje dane osobowe z monitoringu będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu

a)      zapewnienia  bezpieczeństwa i ochrony mienia w oparciu o uzasadniony interes Administratora na podstawie art.6 ust.1 lit. f RODO,

b)      zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia na podstawie przepisów prawa tj. art.  22 ² ustawy kodeks pracy

  1. Administrator przetwarza Twój wizerunek.
  2. Odbiorcami Twoich  danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora.
  3. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
  4. Twoje dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w pkt 3 będą przechowywane przez okres 3 miesięcy, chyba że zapis monitoringu obejmuje  zdarzenie, w związku z którym może zostać wszczęte postępowanie – wówczas dane będą przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
  5. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.
  6. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
  7. Przetwarzanie Twoich danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

 


 


43-300 Bielsko-Biała, ul. Zacisze 5 |   tel.: 33/49 60 200 |   e-mail: stowarzyszenie(@małpa)bcp.org.pl