+48 33 496 02 00

Dotacje na rozpoczęcie działalności dla mieszkańców Bielska-Białej

 

--------------------------------------------------------------

 

Informujemy, że od 20 stycznia do 3 lutego 2022 r.,  można składać dokumenty rekrutacyjne do projektu "Twoja firma – mostem do sukcesu”, w ramach II tury naboru - ogłoszenie o naborze.

 

Rekrutacja do Projektu, w ramach II tury, będzie prowadzona w 4 etapach:

 • ETAP 1: nabór dokumentów rekrutacyjnych,
 • ETAP 2: ocena formalna Formularzy rekrutacyjnych,
 • ETAP 3: ocena merytoryczna Formularzy rekrutacyjnych,
 • ETAP 4: rozmowa z doradcą zawodowym.

 

Dokumenty rekrutacyjne (Formularz rekrutacyjny) można składać zgodnie z zapisami Regulaminu Rekrutacji Uczestników.

 

Osobiście dokumenty można składać w Biurze projektu (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym 33 497-14-91) :

Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, plac Ratuszowy 6, pokój 227.

 

Biuro projektu otwarte:

poniedziałek:  7.30 – 15.30,
wtorek:           7.30 – 18.00,
środa:              7.30 – 15.30,
czwartek:        7.30 – 18.00,
piątek:             7.30 – 13.00.

 

Przed złożeniem Formularza rekrutacyjnego należy zapoznać się z Regulaminem Rekrutacji Uczestników.

Składane dokumenty muszą być kompletne, podpisane we wskazanych miejscach, a pozostałe strony zaparafowane. Nie należy zostawiać pustych rubryk - jeżeli dana rubryka nie dotyczy wnioskującego, należy wpisać "nie dotyczy".

 

Spotkanie informacyjne on-line dotyczące projektu odbędzie się 20.01.2022 godzina 9:00. Zainteresowane osoby prosimy o zgłoszenia na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

 

 

--------------------------------------------------------------

Informacja dla Uczestników Projektu "Twoja firma - mostem do sukcesu!":

Nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego będzie odbywał się w charakterze ciągłym. Szczegóły na stronie internetowej Urzędu Miasta w Bielsku - Białej oraz w Regulaminie przyznawanie środków.

 

---------------------------------------------------------------

Informacja dla Uczestników Projektu "Twoja firma - mostem do sukcesu!":

Nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego trwać będzie od 22 czerwca 2021 r. do 21 lipca 2021 r.i odbywał się będzie w charakterze ciągłym. Szczegóły na stronie internetowej Urzędu Miasta i w Regulaminie.

 

---------------------------------------------------------------------------

2021-04-30

 

Zgodnie z § 4 ust. 9 Regulaminu Przyznawania Środków Finansowych na Rozwój Przedsiębiorczości  informujemy, iż termin składania Biznesplanów dla Uczestników Projektu "Twoja firma - mostem do sukcesu!" zaplanowano od 17 maja 2021 r. do 28 maja 2021 r.

 

Biznesplan wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze Projektu w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 6, pok. 227, zgodnie z wytycznymi opisanymi w Regulaminie.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

2021- 04-06

Informujemy, ze zakończono procedurę rekrutacyjną (wraz z procedurą odwoławczą) w projekcie "Twoja firma - mostem do sukcesu!", a wyniki opublikowano na stronie Urzędu Miasta w Bielsku-Białej.

Osoby, które znajdują się na opublikowanych listach uczestników i uczestniczek projektu, są zobowiązane dostarczyć dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w projekcie tj:

a. W przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy -
zaświadczenie poświadczające rejestrację wydane przez właściwy powiatowy urząd pracy
(wystawione w terminie maksymalnie 10 dni roboczych przed dniem jego złożenia) - osoby długotrwale bezrobotne - za okres obejmujący 12 miesięcy
b. W przypadku osób bezrobotnych, biernych zawodowo – zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych potwierdzających status tej osoby jako bezrobotnej lub biernej zawodowo w dniu
jego wydania (ważne przez okres 30 dni od dnia ich wydania)-  osoby długotrwale bezrobotne - za okres obejmujący 12 miesięcy
c. W przypadku osób z niepełnosprawnościami uwierzytelniona przez kandydata/tkę kserokopia
dokumentu potwierdzającego status osoby z niepełnosprawnościami

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z biurem projektu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021-03-10

Wyniki oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych znajdują się na stronie Urzędu Miasta w Bielsku-Białej.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021-02-01

Zapraszamy na spotkanie informacyjne on-line dotyczące projektu „Twoja firma – mostem do sukcesu!” realizowanego przez Miasto Bielsko-Biała wraz ze Stowarzyszeniem Bielskie Centrum Przedsiębiorczościw ramach Poddziałania 7.3.3. „Promocja samozatrudnienia".

Spotkania odbędą się za pośrednictwem aplikacji Google Meet, w dwóch terminach:

8.02.2021 godzina 15:00

9.02.2021 godzina 9:00

Zainteresowane osoby prosimy o zgłoszenia na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. wraz ze wskazaniem jednego z podanych terminów.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021-01-27

Informujemy, że od 4 lutego do 19 lutego 2021 r., można składać dokumenty rekrutacyjne do projektu "Twoja firma – mostem do sukcesu".

 

Rekrutacja w ramach projektu będzie prowadzona w 4 etapach:

 • ETAP 1: nabór dokumentów rekrutacyjnych,
 • ETAP 2: ocena formalna Formularzy rekrutacyjnych,
 • ETAP 3: ocena merytoryczna Formularzy rekrutacyjnych,
 • ETAP 4: rozmowa z doradcą zawodowym.

 

Dokumenty rekrutacyjne można składać zgodnie z zapisami Regulaminu Rekrutacji Uczestników.

Osobiście dokumenty można składać w Biurze projektu (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym 33 497-14-91)  - Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, plac Ratuszowy 6, pokój 227.

 

Biuro projektu otwarte:
poniedziałek:              7.30 –15.30,
wtorek:                       7.30 –18.00,
środa:                         7.30 –15.30,
czwartek:                    7.30 –18.00,
piątek:                         7.30 –13.00

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Miasto Bielsko-Biała

wraz ze Stowarzyszeniem Bielskie Centrum Przedsiębiorczości

rozpocznie realizację projektu „Twoja firma – mostem do sukcesu!”

w ramach Poddziałania 7.3.3.

„Promocja samozatrudnienia"

 

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest kompleksowe wsparcie działań zmierzających do rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia 20 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. os. powyżej 50r.
życia, kobiety, os.niepełnosprawne,os.długotrwale bezrobotne,os.o niskich kwalifikacjach  – mieszkańców Bielska-Białej.

 


Wszyscy uczestnicy projektu:

 • wezmą udział w bezpłatnych szkoleniach,
 • skorzystają z bezpłatnego doradztwa,
 • uzyskają bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej do
  23.050,00 zł,
 • uzyskają wsparcie finansowe w początkowej fazie prowadzenia działalności gospodarczej do 2.600,00 zł miesięcznie.

 

Harmonogram projektu:

Rozpoczęcie projektu planowane jest na pierwszy kwartał 2021. 

Szczegóły będą znane wkrótce.

Informacje pod nr tel.: 699 710 063; 33 496 02 00

 

Attachments:
Download this file (ETAP 1 Regulamin rekrutacji uczestników.pdf)ETAP 1 Regulamin rekrutacji uczestników.pdf[ ]Super User2268 kB
Download this file (ETAP 1 Zał. 1 Formularz rekrutacyjny - wersja cz-b.docx)ETAP 1 Zał. 1 Formularz rekrutacyjny - wersja cz-b.docx[ ]Super User93 kB
Download this file (ETAP 1 Zał. 1 Formularz rekrutacyjny - wersja kolor.docx)ETAP 1 Zał. 1 Formularz rekrutacyjny - wersja kolor.docx[ ]Super User754 kB
Download this file (ETAP1 zal_nr_2 karta oceny.pdf)ETAP1 zal_nr_2 karta oceny.pdf[ ]Super User335 kB
Download this file (ETAP1 zal_nr_3 karta_oceny_merytorycznej.pdf)ETAP1 zal_nr_3 karta_oceny_merytorycznej.pdf[ ]Super User265 kB
Download this file (ETAP1 zal_nr_4 karta oceny rozmowy.pdf)ETAP1 zal_nr_4 karta oceny rozmowy.pdf[ ]Super User203 kB
Download this file (ETAP1 zal_nr_5 zbiorcze_zestawienie_przyznanych_punktow.pdf)ETAP1 zal_nr_5 zbiorcze_zestawienie_przyznanych_punktow.pdf[ ]Super User185 kB
Download this file (ETAP1 zal_nr_6 Formularz_diagnozy_potrzeb_szkoleniowo-doradczych.pdf)ETAP1 zal_nr_6 Formularz_diagnozy_potrzeb_szkoleniowo-doradczych.pdf[ ]Super User208 kB
Download this file (ETAP1 zal_nr_7 Opis_sektorow_wykluczonych.pdf)ETAP1 zal_nr_7 Opis_sektorow_wykluczonych.pdf[ ]Super User951 kB
Download this file (ETAP2 Regulamin przyznawania środków.pdf)ETAP2 Regulamin przyznawania środków.pdf[ ]Super User428 kB
Download this file (ETAP2 Zal._10_Oswiadczenie_o_niekorzystaniu_rownolegle_z_dwoch_roznych_zrodeł.pdf)ETAP2 Zal._10_Oswiadczenie_o_niekorzystaniu_rownolegle_z_dwoch_roznych_zrodeł.pdf[ ]Super User149 kB
Download this file (ETAP2 Zal._11_Karta_weryfikacji_formalnej_wniosku_o_przyznanie_wsparcia_pomostowego.pdf)ETAP2 Zal._11_Karta_weryfikacji_formalnej_wniosku_o_przyznanie_wsparcia_pomostowego.pdf[ ]Super User218 kB
Download this file (ETAP2 Zal._12_Karta_oceny_merytorycznej_wniosku_o_przyznanie_wsparcia_pomostowego.pdf)ETAP2 Zal._12_Karta_oceny_merytorycznej_wniosku_o_przyznanie_wsparcia_pomostowego.pdf[ ]Super User217 kB
Download this file (ETAP2 Zal._13_ Wzór umowy pomostowe.pdf)ETAP2 Zal._13_ Wzór umowy pomostowe.pdf[ ]Super User289 kB
Download this file (ETAP2 Zal._14_Wzór Aneksu do umowy pomostowe.pdf)ETAP2 Zal._14_Wzór Aneksu do umowy pomostowe.pdf[ ]Super User300 kB
Download this file (ETAP2 Zal._15_Szczegółowe zestawienie wydatków poniesionych w ramach wsparcia pomostowego podstawowegoprzedłuzonego.pdf)ETAP2 Zal._15_Szczegółowe zestawienie wydatków poniesionych w ramach wsparcia pomostowego podstawowegoprzedłuzonego.pdf[ ]Super User114 kB
Download this file (ETAP2 Zal._16_Wzor_zaswiadczenia_o_pomocy_de_minimis.pdf)ETAP2 Zal._16_Wzor_zaswiadczenia_o_pomocy_de_minimis.pdf[ ]Super User100 kB
Download this file (ETAP2 Zal._1_Biznesplan.pdf)ETAP2 Zal._1_Biznesplan.pdf[ ]Super User309 kB
Download this file (ETAP2 Zal._2_Oswiadczenie_o_wysokosci_otrzymanej_pomocy_de_minims_lub_nieotrzymaniu_pomocy_de_minim.pdf)ETAP2 Zal._2_Oswiadczenie_o_wysokosci_otrzymanej_pomocy_de_minims_lub_nieotrzymaniu_pomocy_de_minim.pdf[ ]Super User191 kB
Download this file (ETAP2 Zal._3_Formularz_informacji_przedst._przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minims.pdf)ETAP2 Zal._3_Formularz_informacji_przedst._przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minims.pdf[ ]Super User190 kB
Download this file (ETAP2 Zal._4_Szczegolowe_zestawienie_towarow_i_usług_Biznesplan.pdf)ETAP2 Zal._4_Szczegolowe_zestawienie_towarow_i_usług_Biznesplan.pdf[ ]Super User199 kB
Download this file (ETAP2 Zal._5_Zbior_oswiadczen.pdf)ETAP2 Zal._5_Zbior_oswiadczen.pdf[ ]Super User191 kB
Download this file (ETAP2 Zal._6_Karta oceny biznesplanu.pdf)ETAP2 Zal._6_Karta oceny biznesplanu.pdf[ ]Super User312 kB
Download this file (ETAP2 Zal._7_Wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowego.pdf)ETAP2 Zal._7_Wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowego.pdf[ ]Super User323 kB
Download this file (ETAP2 Zal._8_Wniosek_o_przyznanie_podstawowego_lub_przedłużonego_wsparcia_pomostowego.pdf)ETAP2 Zal._8_Wniosek_o_przyznanie_podstawowego_lub_przedłużonego_wsparcia_pomostowego.pdf[ ]Super User281 kB
Download this file (ETAP2 Zal._9_Harmonogram_rzeczowo-finansowy_wsparcie_pomostowe.pdf)ETAP2 Zal._9_Harmonogram_rzeczowo-finansowy_wsparcie_pomostowe.pdf[ ]Super User152 kB
Download this file (Lista rankingowa z podpisem.pdf)Lista rankingowa z podpisem.pdf[ ]Super User549 kB
Download this file (ogłoszenie o naborze - II tura.pdf)ogłoszenie o naborze - II tura.pdf[ ]Super User428 kB
Download this file (wzór druku US-7.pdf)wzór druku US-7.pdf[ ]Super User81 kB
Download this file (wzór zaświadczenia ZUS.pdf)wzór zaświadczenia ZUS.pdf[ ]Super User1087 kB

 


43-300 Bielsko-Biała, ul. Zacisze 5 |   tel.: 33/49 60 200 |   e-mail: stowarzyszenie(@małpa)bcp.org.pl