+48 33 496 02 00

Dotacje na własny biznes - dla Czechowic-Dziedzic (II edycja)

 

 

 -------------------------------------------------

Informujemy, że od 1 do 17 lutego 2022 . odbędzie się trzecia tura naboru do projektu "Wsparcie przedsiębiorczości w Czechowicach- Dziedzicach II".

 

Projekt skierowany jest wyłącznie do mieszkańców Gminy Czechowice-Dziedzice, powyżej 30r. życia, niepracujących i należących do jednej z kategorii:

- kobiet, w szczególności powracających po przerwie związanej z urodzeniem dziecka,

- osób powyżej 50 roku życia,

- o niskich kwalifikacjach

- osób z niepełnosprawnościami 

- osób długotrwale bezrobotnych

(z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności).

oraz osób ubogich pracujących lub pracujących na umowach krótkoterminowych i cywilnoprawnych (do 120% minimalnego wynagrodzenia)

 

(z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności).

 

Uczestnicy projektu: wezmą udział w bezpłatnych szkoleniach, skorzystają z bezpłatnego doradztwa przed i po rozpoczęciu działalności gospodarczej, uzyskają bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej 23 050,00 zł, uzyskają wsparcie finansowe w początkowej fazie prowadzenia działalności gospodarczej do 2 600,00 zł miesięcznie.

W ramach trzeciego naboru wybranych zostanie 12 Uczestników projektu - 10 osób niepracujących (w tym minimum 7 kobiet) i 2 osoby pracujące (w tym minimum 1 kobieta).

 

Osobiście dokumenty rekrutacyjne (Formularz Rekrutacyjny) można składać w:

- Biurze Projektu: Stowarzyszenie „Bielskie Centrum Przedsiębiorczości” ul. Zacisze 5, Bielsko-Biała w godzinach otwarcia biura – od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

- Siedzibie Partnera Projektu: na dzienniku podawczym w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1 w godzinach pracy Urzędu: od poniedziałku do środy 7.30 – 15.30, w czwartki 7.30-17.30 oraz w piątki 7.30 -13.30.  lub w Wydziale Strategii i Rozwoju (po wcześniejszym umówieniu się) - biuro otwarte w godzinach: poniedziałki, środy, piątki od 7:30 do 15:30; wtorki, czwartki od 8:00 do 18:00.

 

 

Przed złożeniem Formularza rekrutacyjnego należy zapoznać się z Regulaminem Rekrutacji Uczestników.

Składane dokumenty muszą być kompletne, podpisane we wskazanych miejscach, a pozostałe strony zaparafowane. Nie należy zostawiać pustych rubryk - jeżeli dana rubryka nie dotyczy wnioskującego, należy wpisać "nie dotyczy".

 

Informacje pod nr tel.: 699 710 063, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Spotkanie informacyjne on-line dotyczące projektu odbędzie się 1.02.2022 o godzinie 10:00. Zainteresowane osoby prosimy o zgłoszenia na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

-------------------------------------------------

 

Po zakończonym naborze wniosków na przedłużone wsparcie pomostowe (w ramach pierwszego naboru) przedstawiamy listę wyników:

NR WNIOSKU WYNIK przyznana kwota wsparcia
1/BCP/2021/PWP pozytywny 15 600,00 zł
2/BCP/2021/PWP pozytywny  15 600,00 zł
3/BCP/2021/PWP pozytywny   15 600,00 zł
4/BCP/2021/PWP pozytywny   15 600,00 zł
5/BCP/2021/PWP pozytywny   15 600,00 zł
6/BCP/2021/PWP pozytywny   15 600,00 zł
7/BCP/2021/PWP pozytywny   15 600,00 zł
8/BCP/2021/PWP pozytywny   15 600,00 zł
9/BCP/2021/PWP pozytywny   15 600,00 zł
10/BCP/2021/PWP pozytywny   15 600,00 zł
11/BCP/2021/PWP pozytywny   15 600,00 zł
12/BCP/2021/PWP pozytywny   15 600,00 zł
13/BCP/2021/PWP pozytywny   15 600,00 zł
14/BCP/2021/PWP pozytywny   15 600,00 zł

 

-------------------------------------------------

 

Po zakończonym naborze wniosków na podstawowe wsparcie pomostowe (w ramach 2 naboru) przedstawiamy listę wyników:

NR WNIOSKU WYNIK przyznana kwota wsparcia
15/BCP/2021/WP pozytywny 15 600,00 zł
16/BCP/2021/WP pozytywny  15 600,00 zł
17/BCP/2021/WP pozytywny   15 600,00 zł
18/BCP/2021/WP pozytywny   15 600,00 zł
19/BCP/2021/WP pozytywny   15 600,00 zł
20/BCP/2021/WP pozytywny   15 600,00 zł
21/BCP/2021/WP pozytywny   15 600,00 zł
22/BCP/2021/WP pozytywny   15 600,00 zł
23/BCP/2021/WP pozytywny   15 600,00 zł
24/BCP/2021/WP pozytywny   15 600,00 zł
25/BCP/2021/WP pozytywny   15 600,00 zł
26/BCP/2021/WP pozytywny   15 600,00 zł
27/BCP/2021/WP pozytywny   15 600,00 zł

 

 

-------------------------------------------------

25.11.2021

Poniżej przedstawiamy wyniki oceny biznesplanów w ramach 2 naboru organizowanego w ramach projektu "Wsparcie przedsiębiorczości w Czechowicach-Dziedzicach II". Wynik punktowy jest średnią ocen obu oceniających.

Gratulujemy wszystkim Uczestnikom Projektu!

 

NR BIZNESPLANU PUNKTACJA WYNIK
22/BCP/2021/BP 96 pozytywny
19/BCP/2021/BP 93 pozytywny
17/BCP/2021/BP 92,5 pozytywny
21/BCP/2021/BP 92 pozytywny
23/BCP/2021/BP 90,5 pozytywny
15/BCP/2021/BP 90 pozytywny
27/BCP/2021/BP 89 pozytywny
20/BCP/2021/BP 88,5 pozytywny
24/BCP/2021/BP 86 pozytywny
25/BCP/2021/BP 83,5 pozytywny
26/BCP/2021/BP 82 pozytywny
16/BCP/2021/BP 77 pozytywny
18/BCP/2021/BP 73,5 pozytywny

 

-------------------------------------------------

18.11.2021

 

Informacja dla Uczestników Projektu "Wsparcie przedsiębiorczości w Czechowicach-Dziedzicach II" w ramach drugiego naboru:

 

Informujemy, że nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego będzie odbywał się w charakterze ciągłym od 2.12.2021. Wnioski można składać po podpisaniu umowy o wsparcie finansowe (w terminie do 14 dni od podpisania umowy).

Nabór będzie odbywał się zgodnie z zapisami określonymi w Regulaminie.

W razie pytań prosimy o kontakt z biurem projektu.

 

-------------------------------------------------

2.11.2021

Informacja dla Uczestników projektu " Wsparcie przedsiębiorczości w Czechowicach-Dziedzicach II" w ramach pierwszego naboru:

Nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego będzie odbywał się w charakterze ciągłym. Wnioski wraz z załącznikami powinny zostać złożone w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych przed ustaniem podstawowego wsparcia pomostowego, zgodnie z Regulaminem przyznawania środków.

 

-------------------------------------------------

 

18.10.2021

Informacja dla Uczestników projektu " Wsparcie przedsiębiorczości w Czechowicach-Dziedzicach II" w ramach drugiego naboru:

Zgodnie z § 4 ust. 9 Regulaminu Przyznawania Środków Finansowych na Rozwój Przedsiębiorczości  informujemy, iż termin składania Biznesplanów zaplanowano

od 2 listopada 2021 r. do 16 listopada 2021 r.

 

Biznesplan wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze Projektu, zgodnie z wytycznymi opisanymi w Regulaminie.

 

-------------------------------------------------

30.09.2021

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości wraz z Gminą Czechowice-Dziedzice informują o wynikach drugiego naboru do projektu "Wsparcie przedsiębiorczości w Czechowicach-Dziedzicach II". Poniżej zamieszczone zostały ostateczne listy rankingowe - zgodnie z Regulaminem utworzono osobne listy dla kobiet i mężczyzn. Punktacja jest sumą oceny merytorycznej, punktów przyznanych podczas rozmowy z doradcą zawodowym oraz punktów dodatkowych.

 

Kobiety:

LP NR FORMULARZA PKT WYNIK
1 40/UM/2021 57 pozytywny 
2 20/BCP/2021 55 pozytywny 
3 22/BCP/2021 54,5 pozytywny 
4 21/BCP/2021 50 pozytywny 
5 23/BCP/2021 47 pozytywny 
6 25/BCP/2021 46,5 pozytywny 
7 24/BCP/2021 45 pozytywny 
8 34/UM/2021 41,5 pozytywny 
9 27/BCP/2021 41 pozytywny 
10 37/UM/2021 40 lista rezerwowa
11 39/UM/2021 40 lista rezerwowa

 

Mężczyźni:

LP NR FORMULARZA PKT WYNIK
1 26/BCP/2021 52,5 pozytywny 
2 33/UM/2021 51 pozytywny 
3 17/BCP/2021 42,5 pozytywny 
4 16/BCP/2021 41 pozytywny 
5 15/BCP/2021 40 lista rezerwowa
6 19/BCP/2021 39 lista rezerwowa

--------------------------------------------------

20.09.2021

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości wraz z Gminą Czechowice-Dziedzice informują o wynikach drugiego naboru formularzy rekrutacyjnych do projektu "Wsparcie przedsiębiorczości w Czechowicach-Dziedzicach II".

 

Poniżej znajduje się lista rankingowa. Ocena pozytywna jest jednoznaczna z zaproszeniem do kolejnego etapu rekrutacji - na rozmowę z doradcą zawodowym.

 

Zgodnie z Regulaminem Rekrutacji, aby uzyskać ocenę pozytywna należało otrzymać min 60% punktów (tj. 30 pkt.). Podana punktacja jest średnią z ocen dwóch oceniających.

 

LP NR FORMULARZA PUNKTACJA WYNIK
1 40/UM/2021 45 pozytywny
2 20/BCP/2021 43 pozytywny
3 22/BCP/2021 41,5 pozytywny
4 26/BCP/2021 41,5 pozytywny
5 33/UM/2021 40 pozytywny
6 21/BCP/2021 39 pozytywny
7 23/BCP/2021 36 pozytywny
8 25/BCP/2021 34,5 pozytywny
9 24/BCP/2021 33 pozytywny
10 17/BCP/2021 32,5 pozytywny
11 34/UM/2021 31,5 pozytywny
12 15/BCP/2021 30 pozytywny
13 16/BCP/2021 30 pozytywny
14 19/BCP/2021 30 pozytywny
15 37/UM/2021 30 pozytywny
16 39/UM/2021 30 pozytywny
17 27/BCP/2021 30 pozytywny
18 18/BCP/2021 27 negatywny
19 38/UM/2021 25,5 negatywny
20 35/UM/2021 19,5 negatywny
21 30/UM/2021 - wniosek odrzucony - nie spełnia wymogów formalnych określonych w Regulaminie Rekrutacji
22 31/UM/2021 - wniosek wycofano
23 32/UM/2021 - wniosek odrzucony - nie spełnia wymogów formalnych określonych w Regulaminie Rekrutacji
24 36/UM/2021 - wniosek odrzucony - nie spełnia wymogów formalnych określonych w Regulaminie Rekrutacji

 

-----------------------------------------------------------

Zapraszamy na spotkanie informacyjne on-line dotyczące projektu "Wsparcie przedsiębiorczości w Czechowicach- Dziedzicach II".

Spotkanie odbędzie się za pośrednictwem aplikacji Google Meet, w czwartek 26.08.2021 o godzinie 10:00.

Zainteresowane osoby prosimy o zgłoszenia na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

 ----------------------------------------------------------

28.07.2021

Informujemy, że od 30 sierpnia do 10 września 2021 r. odbędzie się druga tura naboru do projektu "Wsparcie przedsiębiorczości w Czechowicach- Dziedzicach II".

 

Projekt skierowany jest wyłącznie do mieszkańców Gminy Czechowice-Dziedzice, powyżej 30r. życia, niepracujących i należących do jednej z kategorii:

- kobiet, w szczególności powracających po przerwie związanej z urodzeniem dziecka,

- osób powyżej 50 roku życia,

- o niskich kwalifikacjach

- osób z niepełnosprawnościami 

- osób długotrwale bezrobotnych

(z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności).

 

Uczestnicy projektu: wezmą udział w bezpłatnych szkoleniach, skorzystają z bezpłatnego doradztwa przed i po rozpoczęciu działalności gospodarczej, uzyskają bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej 23 050,00 zł, uzyskają wsparcie finansowe w początkowej fazie prowadzenia działalności gospodarczej do 2 600,00 zł miesięcznie.

 

Osobiście dokumenty rekrutacyjne (Formularz Rekrutacyjny) można składać w:

- Biurze Projektu: Stowarzyszenie „Bielskie Centrum Przedsiębiorczości” ul. Zacisze 5, Bielsko-Biała w godzinach otwarcia biura – od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

- Siedzibie Partnera Projektu: na dzienniku podawczym w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1 w godzinach pracy Urzędu: od poniedziałku do środy 7.30 – 15.30, w czwartki 7.30-17.30 oraz w piątki 7.30 -13.30.  lub w Wydziale Strategii i Rozwoju (po wcześniejszym umówieniu się) - biuro otwarte w godzinach: poniedziałki, środy, piątki od 7:30 do 15:30; wtorki, czwartki od 8:00 do 18:00.

 

 

Informacje pod nr tel.: 699 710 063, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Przed złożeniem Formularza rekrutacyjnego należy zapoznać się z Regulaminem Rekrutacji Uczestników.

---------------------------------------------------------------------------

23.07.2021

Po zakończonym naborze wniosków na wsparcie pomostowe przedstawiamy listę wyników:

NR WNIOSKU WYNIK przyznana kwota wsparcia
1/BCP/2021/WP pozytywny 15 600,00 zł
2/BCP/2021/WP pozytywny  15 600,00 zł
3/BCP/2021/WP pozytywny   15 600,00 zł
4/BCP/2021/WP pozytywny   15 600,00 zł
5/BCP/2021/WP pozytywny   15 600,00 zł
6/BCP/2021/WP pozytywny   15 600,00 zł
7/BCP/2021/WP pozytywny   15 600,00 zł
8/BCP/2021/WP pozytywny   15 600,00 zł
9/BCP/2021/WP pozytywny   15 600,00 zł
10/BCP/2021/WP pozytywny   15 600,00 zł
11/BCP/2021/WP pozytywny   15 600,00 zł
12/BCP/2021/WP pozytywny   15 600,00 zł
13/BCP/2021/WP pozytywny   15 600,00 zł
14/BCP/2021/WP pozytywny   15 600,00 zł

 

 

------------------------------------------------------------------

30.06.2021

Poniżej przedstawiamy wyniki oceny biznesplanów.

 

Gratulujemy wszystkim uczestnikom projektu!

 

NR BIZNESPLANU PUNKTACJA WYNIK
1/BCP/2021/BP 100 pozytywny
4/BCP/2021/BP 98,5 pozytywny
11/BCP/2021/BP 96,5 pozytywny
8/BCP/2021/BP 95 pozytywny
14/BCP/2021/BP 91,5 pozytywny
3/BCP/2021/BP 90,5 pozytywny
7/BCP/2021/BP 90,5 pozytywny
2/BCP/2021/BP 90 pozytywny
12/BCP/2021/BP 88 pozytywny
6/BCP/2021/BP 87 pozytywny
5/BCP/2021/BP 86,5 pozytywny
13/BCP/2021/BP 77,5 pozytywny
9/BCP/2021/BP 77 pozytywny
10/BCP/2021/BP 74,5 pozytywny

 

 

--------------------------------------------

15.06.2021

Informacja dla Uczestników Projektu "Wsparcie przedsiębiorczości w Czechowicach-Dziedzicach II":

 

Informujemy, że nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego będzie odbywał się w charakterze ciągłym od 1.07-31.07.2021. Wnioski można składać po podpisaniu umowy o wsparcie finansowe (w terminie do 14 dni od podpisania umowy).

Nabór będzie odbywał się zgodnie z zapisami określonymi w Regulaminie.

W razie pytań prosimy o kontakt z biurem projektu.

 

-------------------------------------------------------------------

Zgodnie z § 4 ust. 9 Regulaminu Przyznawania Środków Finansowych na Rozwój Przedsiębiorczości  informujemy, iż termin składania Biznesplanów dla Uczestników Projektu "Wsparcie Przedsiębiorczości w Czechowicach-Dziedzicach II" zaplanowano

od 7 czerwca 2021 r. do 18 czerwca 2021 r.

 

Biznesplan wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze Projektu, zgodnie z wytycznymi opisanymi w Regulaminie

 

 -------------------------------------------------------------------

29.04.2021

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości wraz z Gminą Czechowice-Dziedzice informują o wyniku naboru do projektu "Wsparcie przedsiębiorczości w Czechowicach-Dziedzicach II". Poniżej zamieszczone zostały ostateczne listy rankingowe - zgodnie z Regulaminem utworzono osobne listy dla kobiet i mężczyzn. Punktacja jest sumą oceny merytorycznej (z uwzględnieniem procedury odwoławczej), punktów przyznanych podczas rozmowy z doradcą zawodowym oraz punktów dodatkowych.

 

Kobiety:

LP NR FORMULARZA PKT WYNIK
1 2/BCP/2021 58 pozytywny 
2 7/BCP/2021 55,5 pozytywny 
3 11/BCP/2021 54 pozytywny 
4 4/UM/2021 52 pozytywny 
5 14/BCP/2021 52 pozytywny 
6 14/UM/2021 48,5 pozytywny 
7 7/UM/2021 47 pozytywny 
8 11/UM/2021 46,5 pozytywny 
9 1/UM/2021 44,5 pozytywny 
10 13/BCP/2021 44 lista rezerwowa
11 16/UM/2021 43,5 lista rezerwowa
12 1/BCP/2021 43 lista rezerwowa
13 3/UM/2021 42 lista rezerwowa

 

Mężczyźni:

LP NR FORMULARZA PKT WYNIK
1 17/UM/2021 56,5 pozytywny 
2 26/UM/2021 54,5 pozytywny 
3 8/BCP/2021 48 pozytywny 
4 20/UM/2021 47,5 pozytywny 
5 12/BCP/2021 47,5 pozytywny 
6 2/UM/2021 46,5 lista rezerwowa
7 9/UM/2021 45 lista rezerwowa
8 6/UM/2021 43 lista rezerwowa
9 12/UM/2021 41,5 lista rezerwowa
10 3/BCP/2021 39 lista rezerwowa

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------

Poniżej zamieszczamy listę po zakończeniu procedury odwoławczej:

LP

NR FORMULARZA

PUNTACJA

WYNIK

1

2/BCP/2021

47

pozytywny

2

17/UM/2021

45,5

pozytywny

3

7/BCP/2021

44,5

pozytywny

4

26/UM/2021

44,5

pozytywny

5

11/BCP/2021

44

pozytywny

6

4/UM/2021

41

pozytywny

7

14/BCP/2021

41

pozytywny

8

8/BCP/2021

38

pozytywny

9

14/UM/2021

37,5

pozytywny

10

20/UM/2021

36,5

pozytywny

11

12/BCP/2021

36,5

pozytywny

12

7/UM/2021

36

pozytywny

13

2/UM/2021

35,5

pozytywny

14

1/UM/2021

34,5

pozytywny

15

11/UM/2021

34,5

pozytywny

16

9/UM/2021

34

pozytywny

17

1/BCP/2021

33

pozytywny

18

3/UM/2021

33

pozytywny

19

13/BCP/2021

33

pozytywny

20

16/UM/2021

32,5

pozytywny

21

6/UM/2021

32

pozytywny

22

12/UM/2021

31,5

pozytywny

23

3/BCP/2021

30

pozytywny

24

5/BCP/2021

29

negatywny

25

10/BCP/2021

29

negatywny

26

6/BCP/2021

28

negatywny

27

5/UM/2021

26

negatywny

28

13/UM/2021

26

negatywny

29

8/UM/2021

25

negatywny

30

19/UM/2021

22,5

negatywny

31

21/UM/2021

22,5

negatywny

32

15/UM/2021

21

negatywny

33

18/UM/2021

21

negatywny

34

25/UM/2021

20,5

negatywny

35

10/UM/2021

19,5

negatywny

36

9/BCP/2021

19

negatywny

37

29/UM/2021

16,5

negatywny

38

4/BCP/2021

8,5

negatywny

39

22/UM/2021

8,5

negatywny

40

23/UM/2021

-

wniosek odrzucony - nie spełnia wymogów formalnych określonych w Regulaminie Rekrutacji

41

24/UM/2021

-

wniosek odrzucony - nie spełnia wymogów formalnych określonych w Regulaminie Rekrutacji

42

27/UM/2021

-

wniosek odrzucony - nie spełnia wymogów formalnych określonych w Regulaminie Rekrutacji

43

28/UM/2021

-

wniosek odrzucony - nie spełnia wymogów formalnych określonych w Regulaminie Rekrutacji

 

 

 ----------------------------------------------------------------

9.04.2021

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości wraz z Gminą Czechowice-Dziedzice informują o wyniku naboru formularzy rekrutacyjnych do projektu "Wsparcie przedsiębiorczości w Czechowicach-Dziedzicach II".

 

Poniżej lista rankingowa. Ocena pozytywna jest jednoznaczna z zaproszeniem do kolejnego etapu rekrutacji - na rozmowę z doradcą zawodowym.

 

Zgodnie z Regulaminem Rekrutacji, aby uzyskać ocenę pozytywna należało otrzymać min 60% punktów (tj. 30 pkt.). Podana punktacja jest średnią z ocen dwóch oceniających.

 

LP

NR FORMULARZA

PUNTACJA

WYNIK

1

2/BCP/2021

47

pozytywny

2

17/UM/2021

45,5

pozytywny

3

7/BCP/2021

44,5

pozytywny

4

11/BCP/2021

44

pozytywny

5

26/UM/2021

42,5

pozytywny

6

4/UM/2021

41

pozytywny

7

14/BCP/2021

41

pozytywny

8

8/BCP/2021

38

pozytywny

9

14/UM/2021

37,5

pozytywny

10

20/UM/2021

36,5

pozytywny

11

12/BCP/2021

36,5

pozytywny

12

7/UM/2021

36

pozytywny

13

2/UM/2021

35,5

pozytywny

14

1/UM/2021

34,5

pozytywny

15

11/UM/2021

34,5

pozytywny

16

9/UM/2021

34

pozytywny

17

1/BCP/2021

33

pozytywny

18

3/UM/2021

33

pozytywny

19

13/BCP/2021

33

pozytywny

20

16/UM/2021

32,5

pozytywny

21

6/UM/2021

32

pozytywny

22

12/UM/2021

31,5

pozytywny

23

3/BCP/2021

30

pozytywny

24

5/BCP/2021

29

negatywny

25

10/BCP/2021

29

negatywny

26

6/BCP/2021

28

negatywny

27

5/UM/2021

26

negatywny

28

13/UM/2021

26

negatywny

29

8/UM/2021

25

negatywny

30

19/UM/2021

22,5

negatywny

31

21/UM/2021

22,5

negatywny

32

15/UM/2021

21

negatywny

33

18/UM/2021

21

negatywny

34

25/UM/2021

20,5

negatywny

35

10/UM/2021

19,5

negatywny

36

9/BCP/2021

19

negatywny

37

29/UM/2021

16,5

negatywny

38

4/BCP/2021

8,5

negatywny

39

22/UM/2021

8,5

negatywny

40

23/UM/2021

-

wniosek odrzucony - nie spełnia wymogów formalnych określonych w Regulaminie Rekrutacji

41

24/UM/2021

-

wniosek odrzucony - nie spełnia wymogów formalnych określonych w Regulaminie Rekrutacji

42

27/UM/2021

-

wniosek odrzucony - nie spełnia wymogów formalnych określonych w Regulaminie Rekrutacji

43

28/UM/2021

-

wniosek odrzucony - nie spełnia wymogów formalnych określonych w Regulaminie Rekrutacji

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.03.2021

Zapraszamy na spotkanie informacyjne on-line dotyczące projektu „Wsparcie przedsiębiorczości w Czechowicach-Dziedzicach II”.

Spotkanie odbędzie się za pośrednictwem aplikacji Google Meet, w czwartek 11.03.2021 o godzinie 10:00.

Zainteresowane osoby prosimy o zgłoszenia na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.03.2021

Informujemy, że od 15 marca do 26 marca 2021 r., można składać dokumenty rekrutacyjne (Formularz Rekrutacyjny) do projektu "Wsparcie przedsiębiorczości w Czechowicach- Dziedzicach II".

Formularz Rekrutacyjny oraz Regulamin Rekrutacji Uczestników znajduje się w załącznikach na dole strony.

Osobiście dokumenty można składać w:

- Biurze Projektu: Stowarzyszenie „Bielskie Centrum Przedsiębiorczości” ul. Cieszyńska 367, Bielsko-Biała w godzinach otwarcia biura – od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

- Siedzibie Partnera Projektu: na dzienniku podawczym w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1 w godzinach pracy Urzędu: od poniedziałku do środy 7.30 – 15.30, w czwartki 7.30-17.30 oraz w piątki 7.30 -13.30.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości wraz z partnerem Gminą Czechowice-Dziedzice od stycznia 2021r. rozpoczęło realizację projektu „Wsparcie przedsiębiorczości w Czechowicach-Dziedzicach II” w ramach Poddziałania 7.3.3. „Promocja samozatrudnienia" Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Projekt skierowany jest wyłącznie do mieszkańców Gminy Czechowice-Dziedzice.


Jego głównym celem jest kompleksowe wsparcie działań zmierzających do rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia 27 (18 kobiet/ 9 mężczyzn) przedsiębiorczych osób powyżej 30r. życia, niepracujących i należących do jednej z kategorii:

- kobiet w szczególności powracających po przerwie związanej z urodzeniem dziecka,

- osób powyżej 50 roku życia,

- o niskich kwalifikacjach

- osób z niepełnosprawnościami 

- osób długotrwale bezrobotnych

oraz osób ubogich pracujących lub pracujących na umowach krótkoterminowych i cywilnoprawnych (do 120% minimalnego wynagrodzenia)

 

(z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności).

 

Uczestnicy projektu: wezmą udział w bezpłatnych szkoleniach, skorzystają z bezpłatnego doradztwa przed i po rozpoczęciu działalności gospodarczej, uzyskają bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej 23 050 zł, uzyskają wsparcie finansowe w początkowej fazie prowadzenia działalności gospodarczej do 2.600,00 zł miesięcznie.

 

Informacje pod nr tel.: 699 710 063; 33 496 02 00

Attachments:
Download this file (Regulamin przyznawania środków.pdf)Regulamin przyznawania środków.pdf[ ]Super User2062 kB
Download this file (Regulamin rekrutacji uczestników.pdf)Regulamin rekrutacji uczestników.pdf[ ]Super User2239 kB
Download this file (Wskazówki do wypełnienia formularza rekrutacyjnego.pdf)Wskazówki do wypełnienia formularza rekrutacyjnego.pdf[ ]Super User1911 kB
Download this file (Zał.1 Formularz rekrutacyjny wersja cz-b.docx)Zał.1 Formularz rekrutacyjny wersja cz-b.docx[ ]Super User92 kB
Download this file (Zał.1 Formularz rekrutacyjny wersja kolor.docx)Zał.1 Formularz rekrutacyjny wersja kolor.docx[ ]Super User750 kB
Download this file (Zał.2 Karta oceny formalnej.pdf)Zał.2 Karta oceny formalnej.pdf[ ]Super User1463 kB
Download this file (Zał.3 Karta oceny merytorycznej.pdf)Zał.3 Karta oceny merytorycznej.pdf[ ]Super User1356 kB
Download this file (Zał.4 Karta oceny rozmowy.pdf)Zał.4 Karta oceny rozmowy.pdf[ ]Super User1349 kB
Download this file (Zał.5 Zbiorcze zestawienie punktow.pdf)Zał.5 Zbiorcze zestawienie punktow.pdf[ ]Super User1287 kB
Download this file (Zał.6 Formularz_diagnozy_potrzeb_szkoleniowo-doradczych.pdf)Zał.6 Formularz_diagnozy_potrzeb_szkoleniowo-doradczych.pdf[ ]Super User1499 kB
Download this file (Zał.7 Opis sektorów wykluczonych.pdf)Zał.7 Opis sektorów wykluczonych.pdf[ ]Super User1829 kB
Download this file (Załącznik nr 1 Biznesplan.pdf)Załącznik nr 1 Biznesplan.pdf[ ]Super User1347 kB
Download this file (Załącznik nr 10 Oswiadczenie_o_niekorzystaniu_rownolegle_z_dwoch_roznych_zrodeł.pdf)Załącznik nr 10 Oswiadczenie_o_niekorzystaniu_rownolegle_z_dwoch_roznych_zrodeł.pdf[ ]Super User1056 kB
Download this file (Załącznik nr 11 Karta_weryfikacji_formalnej_wniosku_o_przyznanie_wsparcia_pomostowego.pdf)Załącznik nr 11 Karta_weryfikacji_formalnej_wniosku_o_przyznanie_wsparcia_pomostowego.pdf[ ]Super User1263 kB
Download this file (Załącznik nr 12 Karta_oceny_merytorycznej_wniosku_o_przyznanie_wsparcia_pomostowego.pdf)Załącznik nr 12 Karta_oceny_merytorycznej_wniosku_o_przyznanie_wsparcia_pomostowego.pdf[ ]Super User1334 kB
Download this file (Załącznik nr 13 Wzór umowy pomostowe.pdf)Załącznik nr 13 Wzór umowy pomostowe.pdf[ ]Super User1240 kB
Download this file (Załącznik nr 14 Wzór Aneksu do umowy pomostowe.pdf)Załącznik nr 14 Wzór Aneksu do umowy pomostowe.pdf[ ]Super User1214 kB
Download this file (Załącznik nr 15 Szczegółowe zestawienie wydatków poniesionych w ramach wsparcia pomostowego podstawowegoprzedłuzonego.pdf)Załącznik nr 15 Szczegółowe zestawienie wydatków poniesionych w ramach wsparcia pomostowego podstawowegoprzedłuzonego.pdf[ ]Super User580 kB
Download this file (Załącznik nr 2 Oswiadczenie_o_wysokosci_otrzymanej_pomocy_de_minims_lub_nieotrzymaniu_pomocy_de_minim.pdf)Załącznik nr 2 Oswiadczenie_o_wysokosci_otrzymanej_pomocy_de_minims_lub_nieotrzymaniu_pomocy_de_minim.pdf[ ]Super User1236 kB
Download this file (Załącznik nr 3 Formularz_informacji_przedst._przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minims.pdf)Załącznik nr 3 Formularz_informacji_przedst._przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minims.pdf[ ]Super User1236 kB
Download this file (Załącznik nr 4 Szczegolowe_zestawienie_towarow_i_usług_Biznesplan.pdf)Załącznik nr 4 Szczegolowe_zestawienie_towarow_i_usług_Biznesplan.pdf[ ]Super User1470 kB
Download this file (Załącznik nr 5 Zbior_oswiadczen.pdf)Załącznik nr 5 Zbior_oswiadczen.pdf[ ]Super User1129 kB
Download this file (Załącznik nr 6 Karta oceny biznesplanu.pdf)Załącznik nr 6 Karta oceny biznesplanu.pdf[ ]Super User1514 kB
Download this file (Załącznik nr 7 Wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowego.pdf)Załącznik nr 7 Wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowego.pdf[ ]Super User1358 kB
Download this file (Załącznik nr 8 Wniosek_o_przyznanie_podstawowego_lub_przedłużonego_wsparcia_pomostowego.pdf)Załącznik nr 8 Wniosek_o_przyznanie_podstawowego_lub_przedłużonego_wsparcia_pomostowego.pdf[ ]Super User1390 kB
Download this file (Załącznik nr 9 Harmonogram_rzeczowo-finansowy_wsparcie_pomostowe.pdf)Załącznik nr 9 Harmonogram_rzeczowo-finansowy_wsparcie_pomostowe.pdf[ ]Super User1072 kB

 


43-300 Bielsko-Biała, ul. Zacisze 5 |   tel.: 33/49 60 200 |   e-mail: stowarzyszenie(@małpa)bcp.org.pl