+48 33 496 02 00

Nabór wniosków CSR!

Serdecznie zapraszamy do składania wniosków o udział w projekcie „CSR – Celuj w Swój Rozwój” współfinansowanym z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Nabór wniosków odbywa się od 10 sierpnia i potrwa do 28 sierpnia 2015 roku.

Wsparcie oferowane w ramach projektu to:

 

1.Bezpośrednia oferta – wsparcie skierowane jest do 20 Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES), które zostaną objęte:

- Warsztatami dla PES dot. społecznej odpowiedzialności biznesu oraz tworzenia ofert współpracy;
- Doradztwem dla PES (coaching biznesowy i doradztwo marketingowe).

 

2.Pośrednia oferta – wsparcie skierowane do wszystkich PES zainteresowanych tematyką CSR: 

- Pośrednictwo dla PES i biznesu dot. CSR i konstruowania ofert współpracy;
- Konferencja metodą Open Space dla PES i biznesu;
- Elektroniczna publikacja dotycząca wypracowywanych wspólnie rozwiązań PES i biznesu w trakcie trwania całego projektu.

W wyniku naboru zostanie wybranych 20 organizacji, które wezmą udział w warsztatach i doradztwie w trakcie, których zostaną wypracowane szczegółowe oferty skierowane do biznesu. Oferta pośrednia skierowana jest do każdego PES, który złoży wniosek w podanym terminie.  

Więcej informacji oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej OWES.

Dotacje z PUP dla bezrobotnych już są!

Informujemy, iż Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej ogłasza nabór na składanie wniosków o jednorazowe dofinansowanie  podjęcia działalności gospodarczej dla osób do 30 roku życia  z Europejskiego Funduszu Społecznego ( PO WER).

 

O środki mogą wnioskować osoby bezrobotne do 30 roku życia, dla których ustalony został II profil pomocy, w szczególnych przypadkach I profil pomocy.

 

 

UWAGA!

W przypadku osób bezrobotnych do 25 roku życia, które rejestrowały się jako osoby bezrobotne w roku 2015 do projektu przystąpić mogą tylko osoby pod warunkiem, iż od ostatniej rejestracji do czasu przystąpienia do projektu nie upłynął okres 4 miesięcy. Momentem przystąpienia do projektu jest wizyta u doradcy klienta - oceniającego predyspozycje wnioskodawcy do otwarcia i prowadzenia zamierzonej działalności gospodarczej -  która zostanie wyznaczona przez Urząd do miesiąca od dnia złożenia w/w wniosku.

 

Grupy priorytetowe:

- osoby niepełnosprawne do 30 roku życia,

- osoby długotrwałe bezrobotne do 30 roku życia

 

Szczególną uwagę należy zwrócić na katalog wydatków wnioskowanych środków, winien być on dobrze przemyślany, gdyż stanie się on integralną częścią zawartej umowy.

Maksymalna kwota dotacji o jaką można wnioskować to 20.000,00 zł.

Posiadane środki pozwolą na przyznanie ok. 116 dotacji.

Przedmiotowy wniosek dostępny jest na stronie internetowej www.pup-bielsko.pl w dziale „PLIKI DO POBRANIA” - Dotacje

 

Konferencja OWES

 

 

 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej serdecznie zaprasza do udziału w Konferencji "NOWA PERSPEKTYWA - NOWE MOŻLIWOŚCI", która odbędzie się w dniu 24 czerwca 2015 roku o godz. 10.00 w Bielsku-Białej, przy ul. Plac Opatrzności Bożej 18.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w szczególności przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST), przedstawicieli jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego (JOST), jak również przedsiębiorców społecznych i przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej.

Czytaj więcej...

FIO dla BCP - „CSR - Celuj w Swój Rozwój”

 

 

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości od lipca 2015 roku rozpoczyna realizację projektu "CSR - Celuj w Swój Rozwój". Projekt jest skierowany do podmiotów ekonomii społecznej z subregionu południowego (powiat bielski, cieszyński, żywiecki oraz m. Bielsko-Biała).

 

Czytaj więcej...

Nowe szkolenia owes

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości zaprasza przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej do udziału w bezpłatnych szkoleniach:

 

Czytaj więcej...

Realizowane projekty - zapytania.

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości wraz z partnerami realizuje projekt "OWES subregionu południowego" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach którego planowane jest prowadzenie warsztatów motywacyjnych dla uczestników projektu. Zapytanie dotyczy:

- wyboru wykonawców szkoleń zawodowych dla uczestników projektu

W związku z powyższym prosimy o przedstawienie oferty na zakres zgodny z zapytaniem ofertowym wymienionym w załączniku.

Oferty należy składać do 07 kwietnia 2016 r.


 


43-300 Bielsko-Biała, ul. Zacisze 5 |   tel.: 33/49 60 200 |   e-mail: stowarzyszenie(@małpa)bcp.org.pl