Nieoprocentowane pożyczki na kształcenie

Dzięki zwrotnemu wsparciu finansowemu, które oferuje Fundusz, działalność edukacyjna proponowana przez krajowe i zagraniczne podmioty stanie się dostępna dla tych spośród potencjalnych chętnych, którzy nie posiadają wystarczających środków finansowych na podnoszenie swoich kwalifikacji.

Pożyczka jest adresowana do:

  • Osób pracujących, które chcą zdobyć nową wiedzę i podnieść swoje kompetencje zawodowe.
  • Osób bezrobotnych, które chcą poszerzyć swoje kompetencje lub nabyć nowe umiejętności.
  • Osób prowadzących działalność gospodarczą, chcących podnieść kompetencje swoje i osób współpracujących.

Pomoc finansowa udzielana jest na kształcenie osób dorosłych, w tym na trwające nie dłużej niż 2 lata studia podyplomowe, kursy, szkolenia i inne formy kształcenia (za wyjątkiem studiów I, II i III stopnia). Co ważne – proponowane wsparcie można otrzymać zarówno na niepodjęte jak też już trwające formy edukacji.

Pożyczki są nieoprocentowane, od uczestników nie są też pobierane opłaty ani prowizje za ich udzielenie.

Jednorazowa kwota pożyczki może wynieść nawet 100 000 zł. Zwrot środków musi nastąpić maksymalnie w ciągu 60 miesięcy od momentu ich przyznania. Dodatkową korzyścią jest gwarantowane umorzenie 15% wartości pożyczki po zakończeniu kształcenia. Natomiast po spełnieniu dodatkowych warunków przez Pożyczkobiorcę poziom umorzenia może wzrosnąć nawet do 25%.

Jak ubiegać się o pożyczkę? – To bardzo proste, wystarczy znaleźć formę kształcenia, która odpowiada indywidualnym preferencjom osoby zainteresowanej, wejść na stronę www.open.frp.pl i wypełnić znajdujący się tam formularz. Po weryfikacji i akceptacji wniosku, Operator przekazuje fundusze bezpośrednio do wybranej przez Pożyczkobiorcę instytucji edukacyjnej. Proces kształcenia może się zacząć!


 


43-300 Bielsko-Biała, ul. Zacisze 5 |   tel.: 33/49 60 200 |   e-mail: stowarzyszenie(@małpa)bcp.org.pl