Fundusz pożyczkowy

 

 

 

 

Już 6,5 mln zł udzielonych Pożyczek na Start - kolejne czekają na Twój biznes!

 

 


 

 PREFERENCYJNE POŻYCZKI NA START - do 120 tys na 0,25% (na 7 lat).

 


 

Fundusz Pożyczkowy Bielskiego Centrum Przedsiębiorczości powstał w 1994 roku ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej realizując pierwszy projekt TOR #10. W kolejnych latach fundusz rozwijał się i uzyskał dofinansowanie z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, dzięki czemu mógł udzielać atrakcyjnych pożyczek.

 

 

Wybierz kategorię z prawej strony ->

     

 


 

DANE OSOBOWE

Mając na względzie treść art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej „Rozporządzeniem RODO” informujemy, iż:
1.    Administratorem danych osobowych Pożyczkobiorcy jak i poręczycieli jest Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości (zwane dalej „Stowarzyszeniem”), posiadające następujące dane kontaktowe: telefon +48 33 496 02 00, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..
2.    Stowarzyszenie przetwarza dane osobowe Pożyczkobiorcy i poręczycieli wyłącznie w następujących celach:
1.    wewnętrznych celach administracyjnych Stowarzyszenia (sprawozdawczość, analizy itp.) [art.6 ust.1 lit.f) Rozporządzenia RODO],
2.    udostępniania informacji gospodarczych1 [art.6 ust.1 lit.f) Rozporządzenia RODO],
3.    marketingu i promocji usług oferowanych przez Stowarzyszenie [Art.6 Ust.1 Lit.A) Rozporządzenia RODO].
3.    W związku z przetwarzaniem danych w powyższych celach (pkt 2) Stowarzyszenie może udostępniać dane osobowe Pożyczkobiorcy i poręczycieli następującym innym odbiorcom:
1.    podmiotom upoważnionym do odbioru danych osobowych Pożyczkobiorcy i poręczycieli na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
4.    Dane osobowe będą przetwarzane przez Stowarzyszenie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania określonych w pkt 2 powyżej, tj.:
1.    dla celu określonego w pkt 2.1 – do czasu wypełnienia tych obowiązków,
2.    dla celu określonego w pkt 2.2 – do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Stowarzyszenia stanowiących podstawę tego przetwarzania,
3.    dla celu określonego w pkt 2.3 – do czasu wycofania przez Pożyczkobiorcę lub poręczycieli zgody na takie przetwarzanie.
5.    W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Stowarzyszenie Pożyczkobiorcy i poręczycielom przysługuje prawo:
1.    dostępu do treści danych,
2.    sprostowania danych,
3.    usunięcia danych,
4.    ograniczenia przetwarzania danych,
5.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
6.    przenoszenia danych na podstawie odpowiednich przepisów (art.15 – 21) Rozporządzenia RODO.
6.    W przypadku przetwarzania danych osobowych dla celu określonego w pkt 2.6 Pożyczkobiorcy i poręczycielom przysługuje ponadto prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
7.    W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Stowarzyszenie danych osobowych Pożyczkobiorcy lub poręczycieli narusza przepisy Rozporządzenia RODO Pożyczkobiorcy i poręczycielom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu powołanego do nadzoru.
8.    W zakresie, w jaki przetwarzanie danych Pożyczkobiorcy i poręczycieli następuje w celu zawarcia i realizacji Umowy ze Stowarzyszeniem, podanie przez Pożyczkobiorcę i poręczycieli danych jest warunkiem zawarcia Umowy; podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa podania danych jest równoznaczna z brakiem możliwości zawarcia i realizacji Umowy.
9.    Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

(1) - w rozumieniu ustawy z dnia 09.04.2010r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (t.j. z dnia 02.03.2018 r., Dz.U. z 2018, poz.470)

 

 


 

 

  

 


 


43-300 Bielsko-Biała, ul. Zacisze 5 |   tel.: 33/49 60 200 |   e-mail: stowarzyszenie(@małpa)bcp.org.pl