Kto może się ubiegać?

 

Fundusz udziela pożyczek dla mikro i małych przedsiębiorców oraz osób pracujących i bezrobotnych zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. Udzielona pożyczka jest częścią systemu wsparcia Mikro i Małych Przedsiębiorstw budowanego w Polsce przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 działanie 1.2 -Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

WAŻNE

Pożyczka nie może być udzielona przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej według kryteriów określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej


 


43-300 Bielsko-Biała, ul. Zacisze 5 |   tel.: 33/49 60 200 |   e-mail: stowarzyszenie(@małpa)bcp.org.pl