+48 33 496 02 00

Pytania i odpowiedzi

2. W jakim czasie rozpatrywane są wnioski?

 

Komisja Pożyczkowa zbiera się raz w tygodniu (poniedziałek) i podejmuję decyzję o przyznaniu lub odrzuceniu złożonego wniosku. Według regulaminu funduszu pożyczkowego obowiązuje termin 15 dni od daty złożenia wniosku do momentu uzyskania decyzji Komisji pożyczkowej. Okres ten najczęściej jest krótszy i średnio można uzyskać decyzję do 7 dni roboczych.

 

 

 

 

3. Na co można przeznaczyć pożyczkę?

 

Pożyczkę można przeznaczyć na dowolny cel związany z działalnością gospodarczą tj. na środki inwestycyjne, środki trwałe lub obrotowe oraz bieżące koszty działalności firmy.

 

 

4. Czy w każdym przypadku wymag. jest zabezpieczenie pożyczki i jakie warianty zabez. można zastosować?

 

Tak, wszystkie pożyczki wymagają zabezpieczenia niezależnie od wnioskowanej kwoty. Każdorazowo wymagany jest weksel in blanco (podpisywany przez przedsiębiorcę, poręczycieli i ich współmałżonków) oraz jedna z następujących form zabezpieczenia:

a)     poręczenie osób trzecich lub Funduszy Poręczeniowych,

b)    zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych,

c)     hipoteka na nieruchomości,

d)    przewłaszczenie wraz z cesją ubezpieczenia

 

 

5. Czy można wcześniej spłacić pożyczkę i ile to kosztuje?

 

Tak, w każdym momencie można dokonać wcześniejszej- całkowitej, bądź częściowej spłaty pożyczki bez jakichkolwiek dodatkowych kosztów

 

 

 

 


 


43-300 Bielsko-Biała, ul. Zacisze 5 |   tel.: 33/49 60 200 |   e-mail: stowarzyszenie(@małpa)bcp.org.pl