+48 33 496 02 00

Dotacje na założenie działalności gospodarczej dla osób z woj. śląskiego zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przedsiębiorstw z przyczyn niedotyczących pracownika (dla osób, które ukończyły 18 r. ż.)

 

 

 

 

 

Zachęcamy do zapoznania się że szczegółami dotyczącymi projektu realizowanego przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. - "Nowa praca z KSSE", który skierowany jest do osób z woj. śląskiego zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przedsiębiorstw z przyczyn niedotyczących pracownika.

 

W ścieżce dotacyjnej (kierowanej w pierwszej kolejności do osób zwolnionych i będących w okresie wypowiedzenia) po uprzednim przeszkoleniu, uczestnik projektu może otrzymać:

  • bezzwrotną dotację na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w wysokości 23.050,00 zł, a także
  • wsparcie pomostowe wypłacane przez 12 miesięcy w wysokości 2.800,00 zł (łącznie Uczestnik ma szansę otrzymać 56.650,00 zł).

Czytaj więcej...

Zamek Cieszyn zaprasza na majowe ABC Przedsiębiorczości w pigułce (on-line)

 

W imieniu Zamku w Cieszynie zapraszamy na „ABC Przedsiębiorczości", które odbędzie się w  dniach od 25 do 27 maja 2021. Z uwagi na pandemię wirusa SARS-CoV-2 planowana jest forma online szkolenia.

 

Jest to cykl szkoleń, organizowanych przez Zamek Cieszyn - kierowany do studentów, osób bezrobotnych, jak i tych, którzy pracują, ale mają pomysł na biznes i chcą go zrealizować. 

 

27.05.2021 (czwartek) w godzinach od  10.00 do 11.30, możliwości pozyskania wsparcie finansowego w dla osób zainteresowanych otwarciem własnej firmy, przedstawi Specjalista naszego Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej.
 

Czytaj więcej...

DOTACJE NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA OSÓB PO 30 ROKU ŻYCIA

 

Fundacja Edukacja Bez Granic ogłasza nabór uczestników do projektu "Przedsiębiorczość moją szansą - wsparcie samozatrudnienia na terenie Podbeskidzia"

 

Nabór będzie prowadzony w terminie od 10 maja do 14 maja 2021

zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji

 

Projekt adresowany jest do 25 osób (w tym 15 kobiet i 10 mężczyzn) zamieszkałych (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie średnich miast Subregionu Południowego Województwa Śląskiego (Bielsko-Biała, Cieszyn, Czechowice-Dziedzice, Żywiec), które spełniają następujące kryteria:

 

Czytaj więcej...

Wsparcie dla domów, ośrodków, centrów kultury i sztuki oraz bibliotek

 

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków w konkursie grantowym realizowanym w ramach projektu "Konwersja cyfrowa domów kultury"

 

Cel konkursu

Wyposażenie grantobiorców w kompetencje i umiejętności niezbędne do prowadzenia i  rozwijania statutowych działań jednostek w zakresie edukacji kulturalnej oraz animowania działań kulturalnych w społecznościach lokalnych poprzez kompleksowe szkolenia i doposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych online lub w sposób cyfrowy.

 

Czytaj więcej...

DOTACJE NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA OSÓB DO 29 ROKU ŻYCIA

 

          Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach od czerwca 2021r.rozpocznie się rekrutacja do projektu Własna firma z POWER-em realizowanego przez Centrum Rozwoju Kariery Piotr Miernik.

 

Adresatami projektu są osoby bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy z w wieku 18-29 lat zamieszkujące lub uczące się (w formie niestacjonarnej) na terenie Subregionu Południowego Woj. Śląskiego, które zostały dotknięte negatywnymi skutkami pandemii COVID-19 i utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r.

 

Czytaj więcej...

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W BEZPŁATNYCH SZKOLENIACH W ZAKRESIE OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3

 

     Stowarzyszenie Centrum Integracji i Rozwoju Regionalnego oraz Grupa Doradcza Projekt Spółka z o.o. zapraszają do udziału w cyklu bezpłatnych szkoleń w ramach projektu pn. „Podniesienie kompetencji przedstawicieli JST oraz podmiotów niepublicznych z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  w województwie Śląskim” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

 

Projekt skierowany jest do:

- przedstawicieli władz samorządu (gminnego, powiatowego, wojewódzkiego) i pracowników jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z dowolnej jednostki samorządu terytorialnego w obrębie województwa śląskiego,

- przedstawicieli podmiotów niepublicznych planujących prowadzenie/prowadzących instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z dowolnej gminy w obrębie województwa śląskiego.

 

Czytaj więcej...

WSPARCIE DLA BRANŻY TURYSTYCZNEJ - OGŁOSZONO NABÓR WNIOSKÓW 3.2 „Innowacje w MŚP”, typ projektu 2 „Inwestycje w MŚP”.

 

 

 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego ogłosiła nabór wniosków w ramach  w ramach Działania 3.2 „Innowacje w MŚP”, typ projektu 2 „Inwestycje w MŚP” .

 

Wnioski będzie można składać w terminie od 30.04.2021 godz. 8.00 do 18.05.2021 godz. 12.00

 

Czytaj więcej...