+48 33 496 02 00

Uwaga !!! Od 30 sierpnia do 10 września 2021 r. odbędzie się druga tura naboru do projektu "Wsparcie przedsiębiorczości w Czechowicach- Dziedzicach II"

 

 

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości wraz z partnerem Gminą Czechowice-Dziedzice od stycznia 2021r. rozpoczęło realizację projektu „Wsparcie przedsiębiorczości w Czechowicach-Dziedzicach II” w ramach Poddziałania 7.3.3. „Promocja samozatrudnienia" Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest wyłącznie do mieszkańców Gminy Czechowice-Dziedzice.


O dotację na założenie działalności gospodarczej mogą ubiegać się osoby powyżej 30r. życia, niepracujące i należące do jednej z kategorii:

 

  • kobieta - w szczególności powracające po przerwie związanej z urodzeniem dziecka,
  • osoba powyżej 50 roku życia,
  • o niskich kwalifikacjach
  • osób z niepełnosprawnościami 
  • osób długotrwale bezrobotnych 


Uczestnicy projektu: wezmą udział w bezpłatnych szkoleniach, skorzystają z bezpłatnego doradztwa przed i po rozpoczęciu działalności gospodarczej, uzyskają :

  • bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej 23 050 zł,
  • wsparcie finansowe w początkowej fazie prowadzenia działalności gospodarczej do 2.600,00 zł miesięcznie.

 

Osobiście dokumenty rekrutacyjne (Formularz Rekrutacyjny) można składać w:

- Biurze Projektu: Stowarzyszenie „Bielskie Centrum Przedsiębiorczości” ul. Zacisze 5, Bielsko-Biała w godzinach otwarcia biura – od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

- Siedzibie Partnera Projektu: na dzienniku podawczym w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1 w godzinach pracy Urzędu: od poniedziałku do środy 7.30 – 15.30, w czwartki 7.30-17.30 oraz w piątki 7.30 -13.30.  lub w Wydziale Strategii i Rozwoju (po wcześniejszym umówieniu się) - biuro otwarte w godzinach: poniedziałki, środy, piątki od 7:30 do 15:30; wtorki, czwartki od 8:00 do 18:00.

 

 Regulamin Rekrutacji Uczestników znajduje się w załącznikach na dole strony http://www.bcp.org.pl/bcp-aktualnosci/494-733-czechowice-dz          opublikowano: 04.08.2021 


 


43-300 Bielsko-Biała, ul. Zacisze 5 |   tel.: 33/49 60 200 |   e-mail: stowarzyszenie(@małpa)bcp.org.pl