+48 33 496 02 00

UWAGA !!! OD 1 LIPCA ZMIANA SIEDZIBY NASZEGO PUNKTU

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od 1 lipca 2021 zmianie ulega adres siedziby Stowarzyszenia Bielskie Centrum Przedsiębiorczości, a tym samym i naszego Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej.

 

Zapraszamy na ulicę Zacisze 5 w Bielsku- Białej

Pozostałe dane kontaktowe w tym numery telefonów nie ulegają zmianie.

 

opublikowano: 22.06.2021

„Lekcja:Enter - 4. nabór wniosków”

 

10 czerwca zostaje uruchamiamy IV nabór wniosków do Konkursu grantowego

Granty przyznawane są na organizowanie i prowadzenie szkoleń dla nauczycieli z wykorzystywania narzędzi cyfrowych oraz stosowania  aktywizujących metod nauczania podczas lekcji.

 

IV nabór wniosków grantowych ma charakter ciągły. Wnioski będą oceniane według kolejności ich złożenia. Wnioski składane są wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem generatora dostępnego na stronie projektu.

 

O wsparcie finansowe w projekcie „Lekcja:Enter” mogą ubiegać się:

  • placówki doskonalenia nauczycieli
  • organizacje pozarządowe we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli
  • jednostki samorządu terytorialnego we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli
  • szkoły wyższe prowadzące kwalifikacyjne studia dla nauczycieli we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli

 

Czytaj więcej...

DOTACJE NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA OSÓB DO 29 ROKU ŻYCIA

 

Informujemy, że drugi nabór do projektu "Południowy Okręg Przedsiębiorczości" realizowanego przez Firmę Wektor Consulting Sp. z o.o. rozpocznie się dnia  15 czerwca 2021r. od godz. 8:00. 

Rekrutacja potrwa do 2 lipca 2021r. do godz. 16:00.
W drugim naborze przewidziane jest zakwalifikowanie 9 Uczestników do udziału w projekcie.

Formularz Rekrutacyjny można składać  w biurze projektu lub wysłać pocztą zgodnie z Regulaminem Rekrutacji.  

 

W zakładce – Dokumenty projektu   https://www.wektor.org.pl/projekty/poludniowy-okreg-przedsiebiorczosci/dokumenty-projektu/ 

– umieszczony jest Regulamin Rekrutacji, Formularz Rekrutacyjny i pozostałe dokumenty.

 

Czytaj więcej...

Wsparcie dla domów, ośrodków, centrów kultury i sztuki oraz bibliotek

 

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków w konkursie grantowym realizowanym w ramach projektu "Konwersja cyfrowa domów kultury"

 

Cel konkursu

Wyposażenie grantobiorców w kompetencje i umiejętności niezbędne do prowadzenia i  rozwijania statutowych działań jednostek w zakresie edukacji kulturalnej oraz animowania działań kulturalnych w społecznościach lokalnych poprzez kompleksowe szkolenia i doposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych online lub w sposób cyfrowy.

 

Czytaj więcej...

DOTACJE NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA OSÓB DO 29 ROKU ŻYCIA

 

          Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach od czerwca 2021r.rozpocznie się rekrutacja do projektu Własna firma z POWER-em realizowanego przez Centrum Rozwoju Kariery Piotr Miernik.

 

Adresatami projektu są osoby bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy z w wieku 18-29 lat zamieszkujące lub uczące się (w formie niestacjonarnej) na terenie Subregionu Południowego Woj. Śląskiego, które zostały dotknięte negatywnymi skutkami pandemii COVID-19 i utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r.

 

Czytaj więcej...

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W BEZPŁATNYCH SZKOLENIACH W ZAKRESIE OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3

 

     Stowarzyszenie Centrum Integracji i Rozwoju Regionalnego oraz Grupa Doradcza Projekt Spółka z o.o. zapraszają do udziału w cyklu bezpłatnych szkoleń w ramach projektu pn. „Podniesienie kompetencji przedstawicieli JST oraz podmiotów niepublicznych z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  w województwie Śląskim” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

 

Projekt skierowany jest do:

- przedstawicieli władz samorządu (gminnego, powiatowego, wojewódzkiego) i pracowników jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z dowolnej jednostki samorządu terytorialnego w obrębie województwa śląskiego,

- przedstawicieli podmiotów niepublicznych planujących prowadzenie/prowadzących instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z dowolnej gminy w obrębie województwa śląskiego.

 

Czytaj więcej...

Przemysł 4.0 – nabór wniosków

28 kwietnia 2021r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpocznie nabór wniosków w ramach pilotażu Przemysł 4.0

Projekt jest realizowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, poddziałanie 2.4.1.Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_Lab

 

O grant w wysokości max 800.000,00 zł mogą ubiegać się przedsiębiorcy:

mali lub średni (z wyłączeniem mikro),

- prowadzący działalność produkcyjną, oferujący swoje wyroby na sprzedaż,

- prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- którzy przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym trwającym 12 miesięcy, w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyli wniosek osiągnęli przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 2 miliony złotych.

 

Czytaj więcej...

Zostań Project Managerem - oferta do osób do 29 roku życia

Firma Wektor Consulting zaprasza osoby do 29 roku życia z województwa śląskiego do skorzystania ze wsparcia.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i oferuje bezpłatne szkolenia - głównie pakiet szkoleń managerskich ze szkoleniem i egzaminem PRINCE2 Fundation.

 

Czytaj więcej...

POPOJUTRZE 2.0. - Centrum Inkubowania Innowacji Społecznych w obszarze edukacji.

 

POPOJUTRZE 2.0 – Rusza rekrutacja!

Już 26 lutego rozpoczyna się II nabór do projektu POPOJUTRZE 2.0. - Centrum Inkubowania Innowacji Społecznych w obszarze edukacji. Program ma na celu rozwój nowatorskich rozwiązań dla edukacji formalnej oraz pozaformalnej na każdym etapie życia człowieka.

 

Do zdobycia są 72 granty, każdy o wartości 60 000 PLN.

 

Zapraszamy do udziału w naborze II, III i IV:

  • Nabór II – od 26 lutego do 12 marca 2021
  • Nabór III – planowany na sierpień 2021
  • Nabór IV – planowany na luty 2022

Szczegóły dostępne są na stronie projektu: www.popojutrze2.pl

Czytaj więcej...

Ruszyła II edycja projektu Innovation Coach- zapraszamy do udziału w bezpłatnym coachingu innowacji!

 

Ruszyła II edycja projektu Innovation Coach- zapraszamy do udziału w bezpłatnym coachingu innowacji!

 

Jeśli masz pomysł na wdrożenie innowacji w firmie, ale nie wiesz, od czego zacząć, nasz projekt jest właśnie dla Ciebie! Dzięki współpracy z doświadczonym ekspertem z Twojej branży, dowiesz się jak możesz rozwinąć swój pomysł oraz jakie kroki podjąć, aby uzyskać dofinansowanie z Unii Europejskiej na jego realizację. 

Rozwijaj firmę dzięki badaniom naukowym i innowacjom!

Czytaj więcej...

Podkategorie


 


43-300 Bielsko-Biała, ul. Zacisze 5 |   tel.: 33/49 60 200 |   e-mail: stowarzyszenie(@małpa)bcp.org.pl