+48 33 496 02 00

Kontakt LPI

 

Lokalny Punkt Informacyjny w Bielsku-Białej

Prowadzony przez Stowarzyszenie Bielskie  Centrum Przedsiębiorczości

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 („koronawirusa”),
od 12 marca 2020 r. do odwołania,
pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich
w województwie śląskim
nie będą udzielali konsultacji bezpośrednich.

 

 

Jednocześnie zapraszamy Państwa serdecznie do kontaktu
telefonicznego oraz elektronicznego.

 

tel. 500 161 150, 502 528 235 

33 49 60 201, 33 49 60 205

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

 

Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00

 

Adres:

ul. Cieszyńska 367 - II piętro (pokój 309)

43-382 Bielsko-Biała

 

Dane kontaktowe:

tel. 33 496 02 01; 33 496 02 05

500 161 150, 502 528 235

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 informujemy, iż:

 

1)    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Śląskie, z siedzibą przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., strona internetowa: bip.slaskie.pl;

2)    Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.;

3)    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  • udzielanie odpowiedzi, konsultacje z zainteresowanymi osobami, przedsiębiorcami w zakresie pozyskiwania środków z funduszy europejskich
  • informacji i promocji w zakresie programów operacyjnych funduszy europejskich;
  • archiwizacja dokumentacji.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są:

a)    obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1. lit c rozporządzenia), wynikający z Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (art. 9 ust. 2 pkt 12),

b)    obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia), wynikający z art. 6 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

4)    Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, dostawcom systemów informatycznych i usług IT. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Urzędu;

5)    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do 31.12.2023r;

6)    Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

7)    Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych może wiązać się brakiem możliwości udzielanie odpowiedzi, konsultacje w zakresie pozyskiwania środków z funduszy europejskich;

8)    Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22.43-382 Bielsko-Biała, ul.Cieszyńska 367 | tel.: 33 / 49 60 200 | fax : 33 / 49 60 222 | e-mail: stowarzyszenie(@małpa)bcp.org.pl