+48 33 496 02 00

Kontakt LPI

 

Lokalny Punkt Informacyjny w Bielsku-Białej

Prowadzony przez Stowarzyszenie Bielskie  Centrum Przedsiębiorczości

Od dnia 27 lipca 2021 roku Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
w Bielsku-Białej  
wznawia bezpośrednią obsługę klientów. 

 

 

Zapraszamy od wtorku do piątku od 8.00 do 16.00.

Od 2 sierpnia przywrócone zostają poniedziałkowe wydłużone godziny pracy od 8:00 do 18:00.

 

UWAGA ZMIANA SIEDZIBY PUNKTU !!!

Od 1 lipca zapraszamy do nowej siedziby przy ulicy Zacisze 5

(numery telefonów i pozostałe dane kontaktowe nie ulegają zmianie)

 

 

Adres:

ul. Zacisze 5 - I piętro

43-300 Bielsko-Biała

 

Dane kontaktowe:

tel. 33 496 02 01; 33 496 02 05

500 161 150, 502 528 235

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 informujemy, iż:

 

1)    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Śląskie, z siedzibą przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., strona internetowa: bip.slaskie.pl;

2)    Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.;

3)    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  • udzielanie odpowiedzi, konsultacje z zainteresowanymi osobami, przedsiębiorcami w zakresie pozyskiwania środków z funduszy europejskich
  • informacji i promocji w zakresie programów operacyjnych funduszy europejskich;
  • archiwizacja dokumentacji.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są:

a)    obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1. lit c rozporządzenia), wynikający z Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (art. 9 ust. 2 pkt 12),

b)    obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia), wynikający z art. 6 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

4)    Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, dostawcom systemów informatycznych i usług IT. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Urzędu;

5)    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do 31.12.2023r;

6)    Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

7)    Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych może wiązać się brakiem możliwości udzielanie odpowiedzi, konsultacje w zakresie pozyskiwania środków z funduszy europejskich;

8)    Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22.


 


43-300 Bielsko-Biała, ul. Zacisze 5 |   tel.: 33/49 60 200 |   e-mail: stowarzyszenie(@małpa)bcp.org.pl