+48 33 496 02 00

O ofercie LPI

 

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości od  kwietnia 2015 roku prowadzi Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich.

Rolą Punktu jest udzielanie informacji o dostępnych możliwościach pozyskania środków unijnych w nowej perspektywie 2014-2020 w tym m.in. – w zakresie:

 

  • pozyskiwania środków na rozpoczynanie własnej działalności;
  • pozyskiwania środków dla funkcjonujących przedsiębiorstw;
  • pozyskiwania środków na działania społeczne (np. wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym)

 

Usługi w ramach Punktu będą świadczone nieodpłatne.

Lokalny Punkt Informacyjny w Bielsku-Białej jest współfinanowany ze środków Unii Europejskiej ramach Funduszu Spójności - Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - Oś priorytetowa 3 Potencjał benficjentów Funduszy Europejskich - Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci.

 

Zachęcamy do odwiedzania strony poświęconej funduszom europejskim: www.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

Punkt mieści się w siedzibie Stowarzyszenia.

 

 


 


43-300 Bielsko-Biała, ul. Zacisze 5 |   tel.: 33/49 60 200 |   e-mail: stowarzyszenie(@małpa)bcp.org.pl